လိက်န္း ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕က “၂၀၁၇ခုႏွစ္ အင္တာနက္မိတ္ေဆြ အႀကိဳက္ဆံုးေသာ ေရွးေဟာင္းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၀)ခု” အျဖစ္ အေရြးခံရ

တတိယအႀကိမ္ တရုတ္ ေရွးေဟာင္းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အစည္းအေဝးကုိ ႏုိ၀င္ဘာ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ပီကင္းၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံစည္းေဝးခန္းမ၌ က်င္းပ၍ ကြင္းဖြင့္ပြဲတြင္ “၂၀၁၇ခုႏွစ္ အင္တာနက္မိတ္ေဆြ အႀကိဳက္ဆံုးေသာ ေရွးေဟာင္းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၀)ခု” စာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္၊ လိက်န္း ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕သည္ ေအာင္ျမင္စြာ အေရြးခံရ၍ အစည္းအေဝးတြင္ “၂၀၁၇ခုႏွစ္ အင္တာနက္မိတ္ေဆြ အႀကိဳက္ဆံုးေသာ ေရွးေဟာင္းရြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၁၀)ခု”ဘြဲ႕အျဖစ္ ခ်ီးျမႇင့္ခံ ခဲ့ပါသည္။

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္