ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

Huawei ဒစ္ဂ်စ္ဒယ္စီးပြားေရး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈစင္တာကို ကူမင္းစီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့