ကြၽန္ေတာ္တို႔အေၾကာင္း

2022-08-10 09:37|ေရာင္စုံတိမ္တံတား

၁။Kunming Information Hub အေၾကာင္းအရာ

Kunming Information Hub သည္ သတင္း၊ အစိုးရ သတင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ Intelligence  ၿမိဳ႕ျပ Portal ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သတင္းေရးရာလုပ္ပိုင္ခြင့္ Aလိုင္စင္အဆင့္ ရရွိထားေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ အဆင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည္။ Kunming Information Hub ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး  ယူနန္၊ ကူမင္း အင္တာနက္ သတင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ သတင္း Portal ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ အင္တာနက္ ျဖန႔္ခ်ီေရး၊ အာေဘာ္ကို ေခၚေဆာင္ေသာ အဓိက ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ ပါတီ ႏွင့္ အစိုးရေရးရာ ကိစၥမ်ားကို လူသိရွင္ၾကားေသာ၊ အစိုးရ ႏွင့္ ျပည္သူ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ေဆြးေႏြးေသာ အဓိက ျပင္ညီစင္၊ အင္တာနက္ စိတ္ဓါတ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေထာင္ျခင္း၏ အဓိကေနရာ၊ အင္တာနက္ နည္းပညာ သုေတသနေလ့လာေသာ ပင္မတပ္ ျဖစ္လာပါသည္။

၂။ "ေရာင္စုံတိမ္တံတား" ျမန္မာစာသတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ အေၾကာင္းအရာ

"ေရာင္စုံတိမ္တံတား" ျမန္မာစာသတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္အားျဖင့္ သတင္းစုျခင္း ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ သင္ယူေလ့လာျခင္း၊ ဖလွယ္ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ကူမင္း၊ယူနန္သတင္းကို အဓိကရွိၿပီး တစ္ၿပိဳင္နက္ ျမန္မာသတင္းကိုလည္း ျပႏိုင္ပါသည္။ တ႐ုတ္၊ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ အဓိကျဖင့္ ဓါတ္ပုံ၊ ဗီဒီယို စသည့္ ျပသေသာ နည္းလမ္း ေပါင္းစပ္ၿပီး တ႐ုတ္၊ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားတို႔အတြက္ ဖတ္လို႔ ပိုမိုလြယ္ကူပါသည္။ 

နည္းပညာဘက္တြင္ ေက်ာ္လႊားမႈသစ္ ရွိၿပီး တစ္ဖက္တြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ လိုက္ဖက္မႈ ရွိၿပီး လူတို႔သုံးျပဳေသာ ကိရိယာ ေျပာင္းလဲသည္ႏွင့္အမွ် ျပသမႈပုံစံလဲ ေျပားင္းလဲ ႏိုင္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္ၿပီး သုံးျပဳသူတို႔သည္ ထိေရာက္စြာ ဖတ္ရႈသုံးျပဳႏိုင္၍ Browser(ဘေရာက္ဇာ) အမ်ိဳးမ်ိဳး IOS၊ Android စသည့္ မိုဘိုင္း ကိရိယာႏွင့္ လိုက္ဖက္ႏိုင္ၿပီး အျခားဘက္တြင္ ဘာသာကို ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး PCဘက္တြင္ ေမာင္စ္ျဖင့္ သတင္းေခါင္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တြင္ ထားလွ်င္ သက္ဆိုင္ေသာ တ႐ုတ္ဘာသာ သတင္းကို ျပႏိုင္၍ အိတ္ေဆာင္ကြန္ပ်ဴတာ၊ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္လွ်င္ တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ အျပန္အလွန္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။


一、昆明信息港基本情况

昆明信息港是集新闻、政务、互动为一体的昆明市智能化综合性城市门户,具有国家一类新闻资质,是云南省重点新闻网站。2008年12月11日开港运行,已发展成为昆滇网络新闻和城市信息的主门户,网络宣传、舆论引导的主阵地,党务政务信息公开、政民互动的主平台,网上精神文化建设的主园地,互联网科技研发应用的主力军。

二、“彩云桥”缅甸语站点基本情况

“彩云桥”缅文站点集信息发布、中缅双语学习、互动交流等功能于一体,内容主要以昆滇资讯为主,同步呈现缅甸资讯。站点采用中缅双语的呈现形式,配合图片、视频等多种展现形式,更加便于中缅两国网友阅读。

“彩云桥”缅文站点在技术上突现了新突破,一方面,具有良好的兼容性,实现响应式设计,用户可高效浏览和使用,可自动适配各类浏览器,IOS、安卓等移动设备;另一方面,具备即时语言切换功能,在PC端,鼠标移到标题和摘要上,同步显示中文内容,平板和手机版页面同样可以实现中缅双语切换。 

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73 က်ပ္