ဝမ္ယူေဟြသည္ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ အပင္မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၏ အလွကို ေဖာ္ျပ

2021-12-22 11:28 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

932534_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ကုိကုိေမာင္) ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ရက္တြင္ ဝမ္ယူေဟြ၏ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားျပပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ စတင္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ ျပပြဲတြင္ ပန္းခ်ီလက္ရာ ၄၈ ခ်ပ္ကို သြက္လက္ခ်က္ခ်ာေသာ အိမ္တြင္းအပင္မ်ား ဝန္းရံ၍ လက္ရာ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အပူပိုင္းအပင္မ်ားႏွင့္ အာရွဆင္မ်ားကုိ အဓိကပါဝင္၍ ၾကည့္႐ႈသူမ်ားကို ဆစ္ေဆာင္ပန္းနားျပည္နယ္ခြဲမွ မိုးသစ္ေတာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာ စသည့္ ဇီဝအမ်ဳိးအစား အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုရွိသည့္ သဘာဝျမင္ကြင္းထဲသုိ႔ ပါသြားပါသည္။

932535_670x670

သဘာဝေလာကႀကီးထဲတြင္ ပန္းခ်ီအႏုပညာကို ရႈစားျခင္းႏွင့္ ရွင္းျပျခင္း

ကြၽန္ေတာ္က သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ အသက္တုိ႔ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ အာ႐ုံစိုက္တာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ ရွိၿပီ၊ ဒီႏွစ္အစပိုင္းမွာေတာ့ ဧည့္သည္အေနနဲ႔ အပင္ဧည့္ခန္းကို လာလည္ၿပီး ဒီေနရာ သီးျခားရွိတဲ့ အေျခအေနမ်ားက ဆြဲေဆာင္ခံခဲ့ပါတယ္၊ အပင္မ်ားနဲ႔ ကြၽန္ေတာ့္ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ဒီေနရာမွာ ျပသဖုိ႔ ထုိအခါက ခ်ိန္းဆုိထားခဲ့တယ္။” ဟု ဝမ္ယူေဟြသည္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

932536_670x670

ရုိးရာအစဥ္အလာ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ကုိယ့္အႏုပညာအေျခအေနကို ျဖစ္လာ

ဝမ္ယူေဟြ ေရးဆြဲေဖာ္ျပသည့္ အပင္မ်ားသည္ တကယ့္ပန္းမ်ား၊ ျမက္မ်ားႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားကုိ အရင္းခံပါသည္၊ သူသည္ ဘဝကုိ လက္ေတြ႕ခံစားရန္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနားမွ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရာက္ဖူးပါသည္၊ “ဟုိမွာ အပင္အရင္းအျမစ္ ေပါမ်ားၿပီး ပန္းမ်ား၊ ျမက္မ်ားႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားက သီးျခားရွိတဲ့ ေနေရာင္ျခည္နဲ႔ မိုးရည္မ်ားေၾကာင့္ ကေလးပံုျပင္ေလာက ျဖစ္လာတယ္” ဟု ဝမ္ယူေဟြသည္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနားမွ သဘာဝ႐ႈခင္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ရုိးရာဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ သဘာဝအေျခအေနမ်ား၊ သမိုင္းဝင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို နက္႐ႈိင္းစြာ တူးေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ ဝမ္ယူေဟြ၏ ဤေနရာအတြက္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ်ားကုိ ပိုမိုနက္ရႈိင္းေစၿပီး မိမိ၏ ရုိးသားျဖဴစင္ေသာ ေမတၲာမ်ားကုိ အေရွ႕ပုိင္းအႏုပညာမွ “မ်ဥ္းေၾကာင္း”ႏွင့္ အေနာက္ပုိင္းအႏုပညာမွ “အေရာင္”တုိ႔ျဖင့္ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ ၿပီးေနာက္ ရွင္သန္ေသာ သက္ရွိစြမ္းအားႏွင့္ ထြန္းလင္းေတာက္ပ ရႊန္းလဲ့တင့္ဆန္းေသာ အေရာင္အဆင္းမ်ား ျပည့္စံုေသာ ေခတ္မီ (ယူနန္) heavy-color painting မ်ားကို ဖန္တီးေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

932537_670x670

ဝမ္ယူေဟြသည္ မိမိ၏ နည္းလမ္း၊ တစ္ဦးခ်င္းလကၡဏာဆုိင္ရာ ဂရမၼာ၊ ထူးျခားေသာ ျမင္ေထာင့္မ်ားျဖင့္ ဘဝႏွင့္ လက္ေတြ႕အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သူ၏ အေတြးအျမင္ႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ဝမ္ယူေဟြ၏ လက္ရာသည္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ သက္ရွိစြမ္းအားႏွင့္ အႏုပညာခံစားမႈမ်ား ရွိ၍ အပူပိုင္းမိုးသစ္ေတာ၏ သဘာဝအလွအပကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ျပသၿပီး ေဂဟယဥ္ေက်းမႈအတြက္ ေဒသခံယဥ္ေက်းမႈ၏ ထူးျခားေသာ တန္ဖိုးကုိလည္း ျပသထားပါသည္။

932538_670x670

လူသားႏွင့္ သဘာဝေလာကႀကီးတုိ႔၏ တူညီေသာခံစားခ်က္သီခ်င္းကို ပန္းခ်ီျဖင့္တီးျခင္း

၂၀၂၁ခုႏွစ္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားညီလာခံ (COP15)သည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားကို ကမာၻလုံး အာ႐ုံစူးစိုက္ၿပီး ၾကည့္ေစ၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုရွိသည့္ ဇီဝအမ်ဳိးအစားမ်ားသည္လည္း ယူနန႔္ အႏုပညာရွင္မ်ားအတြက္ အကန႔္အသတ္မရွိေသာ ေရးဆြဲဖန္တီးမႈ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေပးခဲ့ပါသည္။ ဝမ္ယူေဟြ၏ လက္ရာမ်ားျဖင့္ အၫြန႔္တလူလူ၊ သက္ရွိစြမ္းအားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္ ေနာက္ကြယ္တြင္ အသက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကဗ်ာဆန္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို အရိပ္အႁမြတ္ျပထားပါသည္။

932539_670x670

“ဒီႏွစ္ COP15ကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တယ္၊ ၿပီးေတာ့ အာရွဆင္မ်ားက ေျမာက္ဘက္သုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕တာကလဲ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးက အာ႐ုံစိုက္မႈခံခဲ့တယ္၊ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယူနန္ျပည္နယ္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ား ျပသျခင္း တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံး၊ ကမာၻႀကီးတစ္ခုလုံးက ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားကို အာ႐ုံစူးစုိက္ေစတဲ့ အခြင့္အလမ္းတစ္ႀကိမ္လဲ ျဖစ္တယ္။ ေခတ္တစ္ေခတ္ေခတ္ရဲ႕ လက္ရာမ်ားက လက္ရွိလူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အက်ိဳးျပဳတယ္လုိ႔ ပန္းခ်ီ၏သမိုင္းက သက္ေသျပဳေလ့ရွိတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္က လက္ထဲက စုတ္တံနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္တဲ့ လူသားနဲ႔ သဘာဝေလာကႀကီးတုိ႔ ေျပျပစ္စြာ အတူယဥ္တြဲ ေနထုိင္ျခင္းကုိ ရွင္းျပႏုိင္ၿပီး ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား အတြက္ ေတာက္ပတဲ့ အေရာင္ကို ထည့္သြင္းႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။” ဟု ဝမ္ယူေဟြသည္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

932540_670x670

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting