၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္း ေမပယ္႐ြက္ပြဲေတာ္ကို ေဟလုံထန္ဥယ်ာဥ္၌ စတင္က်င္းပ၍ ေန႔စဥ္ ခရီးသည္ ၃ ေထာင္ေက်ာ္ လာေရာက္လည္ပတ္

2021-11-16 16:35 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

915293_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ကူမင္းေဟလုံထန္ဥယ်ာဥ္သည္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေမပယ္ရြက္ ၾကည့္ရႈရန္ အေကာင္းဆုံးေသာ ရာသီခ်ိန္သို႔ ဝင္ေရာက္ပါၿပီ၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကူမင္း ေမပယ္႐ြက္ပြဲေတာ္ကို ေဟလုံထန္ဥယ်ာဥ္၌ စတင္က်င္းပ၍ အခ်ိန္ တစ္လၾကာေသာ လွပေသာ ေမပယ္ရြက္႐ႈခင္းမ်ားကို လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ရွင့္ကို ေစာင့္ေနပါသည္။

915296_670x670

ေဟလုံထန္ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ဟံုဖုန္းရုိးမေတာင္သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး အနီေရာင္ေမပယ္ပင္ ၁၉၉၇ ပင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ ၿပီးေနာက္ ဟံုဖုန္းရုိးမေတာင္ တစ္ခုလုံးသည္ ေဆာင္းကူးရာသီ ရႈခင္းသာရပ္ကြက္ ျဖစ္လာပါၿပီ။ Liquidambar formosana Hance၊ Acer saccharum Marshႏွင့္ အနီေရာင္ေမပယ္ပင္ စသည့္ ေဆာင္းကူးရာသီထဲမွ အလွစုိက္သစ္ပင္ အပင္ ၈ ေထာင္ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳး ထားပါသည္။

915297_670x670

ႏွစ္စဥ္ ေအာက္တိုဘာလလကုန္မွ ႏိုဝင္ဘာလလကုန္အထိ ရုိးမေတာင္တစ္ခုလုံးသည္ အနီေရာင္ ျဖစ္လာလ်က္ရွိပါသည္။ ဤႏွစ္တြင္ မိုးေရႏွင့္ ရာသီဥတု၏ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေမပယ္ရြက္ၾကည့္ရႈရန္ အေကာင္းဆုံးေသာ ကာလသည္ ျဖည္းျဖည္းေႏွးေႏွးႏွင့္ အလာေႏွာင္း၍ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၁၀ ရက္ခန႔္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း အေရာင္အဆင္းသည္ ပိုမိုႂကြယ္ဝပါသည္။

915298_670x670

ႏိုဝင္ဘာလသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေန႔တိုင္း ေဟလုံထန္ဥယ်ာဥ္ထဲသုိ႔ ဝင္လာသည့္ ခရီးသည္၏ လူဦးေရသည္ လြန္ခဲ့သည့္လထက္ တစ္ဆေက်ာ္ တိုးလာၿပီး ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ထိေျမာက္ပါသည္၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ နံနက္ပိုင္း ၁၀ နာရီမွ ညေနပိုင္း ၄ နာရီအထိ ဥယ်ာဥ္ထဲသုိ႔ စုစည္းဝင္ေရာက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဟလုံထန္ဥယ်ာဥ္သည္ ဤရာသီခ်ိန္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ေမပယ္ရြက္ၾကည့္ရႈရန္ အေကာင္းဆုံးေသာ ေနရာတစ္ခုအေနျဖင့္ လုံထန္၏ ေဆာင္းကူးရာသီရသဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပေနေသာ ေမပယ္ရြက္ၾကည့္ရႈပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ဆက္လက္က်င္းပပါမည္။

915299_670x670

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting