စေနတနဂၤေႏြေန႔မွာ ကူမင္းၿမိဳ႕ပတ္လည္းနားကုိ ခ်ယ္ရီသီး ဆြတ္ခူးႏိုင္တဲ့ ေနရာမ်ားကို ေထာက္ခံအႀကံေပး

2021-04-16 18:45 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

User ေမာင္ေမာင္၏ေမးခြန္း။ မဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က လာတာပါ၊ ခ်ယ္ရီသီးစားရတာ သိပ္ႀကိဳက္ပါတယ္၊ အခုရက္မ်ားမွာ ကူမင္းၿမိဳ႕ကို ယာယီအလုပ္တာဝန္ လာထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ စေနတနဂၤေႏြေန႔မွာ သူငယ္ခ်င္းတို႔နဲ႔ ကူမင္းၿမိဳ႕ ပတ္လည္းနားကို ခ်ယ္ရီသီး ဆြတ္ခူးသြားခ်င္ပါတယ္၊ အႀကံေပး ပါရေစ။

အယ္ဒီတာ၏အေျဖ။ မဂၤလာပါ။ ကူမင္းၿမိဳ႕ ပတ္လည္းနားမွာ ခ်ယ္ရီသီးၿခံ မ်ားပါတယ္၊ ကြၽန္မက ေနရာသံုးေလးငါးကို မိတ္ဆက္ေပးမယ္။

၁။ ဖုမင္ခ႐ိုင္ ခ်ီက်ဳပ္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်ယ္ရီသီးၿခံ

အဲဒီခ်ယ္ရီသီးၿခံဟာ ကူမင္းၿမိဳ႕ ဖုမင္ခ႐ိုင္ ခ်ီက်ဳပ္ၿမိဳ႕နယ္ ယိဖ်င္႐ြာမွာ တည္ရွိေနၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရးဧရိယာ အမို ၄ ေထာင္ က်ယ္ဝန္းပါတယ္၊ အသီးသီးတဲ့ အက်ယ္အဝန္း အမို ၃ ေထာင္ေက်ာ္ ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္ ထြက္ကုန္အေရအတြက္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀ ရွိပါတယ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕မွာ အႀကီးဆံုး ခ်ယ္ရီပင္စိုက္ရာေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၂၁ခုႏွစ္

ခ်ယ္ရီသီးဆြတ္ခူးပြဲကို ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔ ခ်ီက်ဳပ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ က်င္းပမယ္။ ေမလ ဒုတိယဆယ္ရက္ပိုင္းအထိ ခ်ယ္ရီသီးမ်ားကို ဆက္လက္ ဆြတ္ခူးႏိုင္မယ္။ ခ်ယ္ရီသီးၿခံကို ဝင္ေရာက္ဆြတ္ခူးရင္ လူတစ္ေယာက္ အယြမ္ ၂၀ ေလာက္ လိုၿပီး လတ္ဆတ္တဲ့ ခ်ယ္ရီသီးရဲ႕ ေရာင္းေဈးက တစ္ကီလိုဂရမ္ အယြမ္ ၅၀ ကို မေက်ာ္နဲ႔။

၂။ အန္နင္ခ႐ိုင္ ခ်င္းလုံၿမိဳ႕နယ္ ခ်ယ္ရီသီးၿခံ

အဲဒီခ်ယ္ရီသီးၿခံက ကူမ္းၿမိဳ႕ အန္နင္ခ႐ိုင္ ခ်င္းလုံၿမိဳ႕နယ္မွာ တည္ရွိေနၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရးဧရိယာ အမို ၂ ေထာင္နီးပါး က်ယ္ဝန္းၿပီး ခ်င္းလုံၿမိဳ႕နယ္ ေက်ဖိုင္တာ့႐ြာ၊ ေက်ဖိုင္ေရွာင္႐ြာ၊ ေရွာင္သိန႔္႐ြာနဲ႔ ယီပိုင္ထ်န္႐ြာတုိ႔မွာ အဓိကအားျဖင့္ စုစည္းျပန႔္ႏံွ႔ ေနပါတယ္။

၃။ယန္ဇုံဟိုင္ ရႈခင္းသာရပ္ကြက္ မာလန္ကြန္ျမဴနီတီ

ယန္ဇုံဟိုင္ ရႈခင္းသာရပ္ကြက္ ခ်ီတိန႔္လမ္း မာလန္ကြန္ျမဴနီတီမွ အမို ၃ ေထာင္ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းတဲ့ ခ်ယ္ရီပင္က အသီး ေရွ႕စဥ္ေနာက္ဆက္သီးပါတယ္၊ ဒီႏွစ္ ရာသီဥတု သင့္ေလ်ာ္တဲ့ေၾကာင့္ မာလန္မွ ခ်ယ္ရီသီးမ်ားက ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔မွာ သီးထြက္မ်ားတဲ့ အခ်ိန္ကာလကို ဝင္ေရာက္ျခင္းမွစၿပီး ခ်ယ္ရီသီးမ်ားကို အရက္ ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ ဆက္လက္ဆြတ္ခူးႏိုင္မယ္။

ခရီးစဥ္အႀကံေပးခ်က္။ အထက္ပါ ခ်ယ္ရီသီးၿခံမ်ားကို သြားရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကားေမာင္းျခင္း ပိုၿပီး အဆင္ေျပပါတယ္၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ပါေစ။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting