စိတ္ခ်ရႏိုင္တဲ့ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ျဖတ္ကုန္ပို႔ကုမၸဏီကို ေထာက္ခံအႀကံေပးပါ

2020-09-27 10:27 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

User ခိုင္ခိုင္၏ေမးခြန္း။ မဂၤလာပါ၊ ကြၽန္မက ကူမင္းၿမိဳ႕ေနတာ သိပ္မၾကားေသးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ မႏၲေလးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ (COVID-19) အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ ပ်ံ႕ႏံွ႔ကူးစက္ေနလို႔ ကြၽန္မက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ Mask နဲ႔ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ဝယ္ၿပီး မိသားစုအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပို႔ခ်င္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တ႐ုတ္ကုန္ပို႔ကုမၸဏီေတြကို သိပ္မသိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္၊ စိတ္ခ်ရႏိုင္တဲ့ နယ္စပ္ျဖတ္ကုန္ပို႔ကုမၸဏီကုိ ေထာက္ခံအႀကံေပးလို႔ ရပါသလား။

အယ္ဒီတာ၏အေျဖ။ မဂၤလာပါ၊ ကြၽန္မက ယြင့္တာကုမၸဏီနဲ႔ ႐ႊင္ဖုံကုမၸဏီတုိ႔ကို သုံးဖို႔ ေထာက္ခံအႀကံေပးပါတယ္။ ဒီကုမၸဏီႏွစ္ခုက တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏုိင္ငံတကာ နယ္စပ္ျဖတ္ ကုန္စည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးၿပီး အာမခံခ်က္ ပုိရွိပါတယ္။ ကြၽန္မက သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူရဲ႕ Wechat အေကာင့္ ရွင္ကို မွ်ေဝေပးပါမယ္၊ ရွင္က သူတို႔ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္အလိုက္ လုပ္ရင္ ရပါၿပီ။ ဘာသာျပန္အလိုရွိရင္ ကြၽန္မတို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္လို႔ ရပါတယ္ရွင္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting