ကူမင္းၿမိဳ႕ ပတ္လည္းနားမွာ စေနတနဂၤေႏြေန႔မွာ လည္ပတ္ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားကုိ ေထာက္ခံအၾကံေပး

2019-06-28 10:37 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

User ထြန္းထြန္း၏ေမးခြန္း။ မဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ မႏၲေလးၿမိဳ႕က လာတာပါ၊ ယာယီအလုပ္တာဝန္ သြားထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ ေလာေလာဆယ္ ေရာက္မယ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ ပတ္လည္းနားကုိ စေနတနဂၤေႏြေန႔မွာ တာတုိခရီးလာလည္ ခ်င္ပါတယ္၊ အၾကံေပး ပါရေစ။

အယ္ဒီတာ၏အေျဖ။ မဂၤလာပါ။ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္လည္းနားမွာ သြားလည္လုိ႔ ေကာင္းမြန္လွပတဲ့ ေနရာ မ်ားပါတယ္၊ ကြၽန္မက အေကာင္းဆံုး တာတုိခရီးစဥ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ေျပာျပမယ္

၁။ ဖူရွန္းကန္

ဖူရွန္းကန္က ယူနန္ျပည္နယ္မွာ အပန္းေျဖခရီးသြားလာဖုိ႔ အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီေနရာက ကူမင္းၿမိဳ႕နဲ႔ နီးပါတယ္၊ တာတုိခရီးစဥ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ကူမင္းေတာင္ပုိင္း ကားဂိတ္ကုိ ေရာက္ၿပီးေတာ့ ကားနဲ႔ သြားႏုိင္ပါတယ္၊ (၂)နာရီေလာက္ လုိပါတယ္

၂။ မီလယ္ခရုိင္

မီလယ္ခရုိင္က အသကအ္ငယ္ဆံုးတဲ့ ၿမိဳ႕ျပကုိ လုိ႔ေခၚပါတယ္၊ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝတဲ့ ေရပူစမ္း သယံဇာတပစၥည္းနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ ရာသီဥတု ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားေၾကာင့္ ကူမင္း ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားရဲ႕ အပန္းေျဖရန္ ေနရာေကာင္း ျဖစ္လာပါတယ္။ အခု၊ ကူမင္းၿမိဳ႕က မီလယ္ခရုိင္ကုိ တုိက္ရုိက္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထား ရွိပါတယ္၊ လ်င္ျမန္ၿပီး လံုျခံဳပါတယ္၊ ခရီးစဥ္က (၃၄)မိနစ္ဘဲ လုိပါတယ္။ ကူမင္းေတာင္ပုိင္း ဘူတာရံုကုိ ေရာက္ၿပီး အဲဒီ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားကုိ စီးႏုိင္ပါတယ္။

၃။ ရွီးစမ္းေတာင္

ရွီးစမ္းေတာင္က ကူမင္းၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္မွာ တည္ရွိၿပီး စေနတနဂၤေႏြေန႔မွာ ခရီးသြားလည္ဖုိ႔ သင့္ေတာ္ပါတယ္။ ေတာင္တက္ပါတယ္၊ လယ္သမားအိမ္မွာ အထူးဟင္းလ်ားစားပါတယ္၊ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ရႊင္လန္း ေစႏုိင္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္က ဘတ္စ္ကားနံပါတ္ (၅၄)၊ (၆၆)၊ (၁၁၆)၊ (၁၈၁)၊ (၁၈၅)၊ (C8) စတာတုိ႔နဲ႔ ျမမ္စမ္းကားဂိတ္ကုိ ေရာက္ၿပီးေတာ့ ဘတ္စ္ကားနံပါတ္(၆)နဲ႔ ေကာင္းေရာင္ (ရွီးစမ္းေတာင္ေျခ)ကုိ ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting