ကူမင္းအေထြေထြ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ဇုန္္နယ္သည္ တ႐ုတ္-လာအို ရထားလမ္း နယ္စပ္ျဖတ္ e-commerce ကုန္စည္တင္ပို႔မႈကုိ ၿပီးေျမာက္စြာ စမ္းသပ္ခဲ့

2022-04-06 16:58 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ကုိကုိေမာင္) တ႐ုတ္-လာအို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မီးရထား စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္ ကတည္းက လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီသည္ အဖက္ဖက္မွ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ e-commerce မီးရထား ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၏ ကြင္းဆက္တုိ႔ကို ေဖာက္ထြင္းၿပီး အေထြေထြ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ဇုန္္နယ္၏ ဆိပ္ကမ္းကုဒ္ျဖင့္ ေပးပို႔မႈမွတ္စုကို တင္သြင္း၍ တ႐ုတ္-လာအို ရထားလမ္း ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး အတြက္ အခ်ိန္မွီေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးထားပါသည္။

7

ကူမင္း စာတိုက္႐ုံး အေကာက္ေတာ္ဌာန၊ မီးရထားဌာန၊ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန၊ တ႐ုတ္မီရထား ပူတြဲ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္ေသတၱာကုမၸဏီႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီတို႔၏ ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈ ေအာက္တြင္ ကူမင္း အေထြေထြ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ဇုန္နယ္(စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္) သည္ တ႐ုတ္-လာအို ႏိုင္ငံတကာ မီးရထားတြင္ ပထမဆုံး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ e-commerce ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး (၉၆၁၀ စနစ္) ကုန္စည္တင္ပို႔မႈ စမ္းသပ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ဤစမ္းသပ္မႈ၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္ရွိ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ e-commerce လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားမွာ တ႐ုတ္-လာအို မီးရထား ႏိုင္ငံတကာ ရထားမ်ားစီး၍ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သည့္ ဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေၾကာင္းႏွင့္ "နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ e-commerce ႏွင့္ မီးရထား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေပါင္းျခင္း"ဟူေသာ စနစ္မွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္တြင္ တရားဝင္ တည္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္အသား ျပဳခဲ့ပါသည္။


 

 

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

မူေဆြဟြာ ေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ေတာမႈိမ်ားကို ေတာေတာင္မွ ထမင္းစားစားပြဲအေပၚသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကူညီေပး