တာ့ေ႐ႊရထားလမ္းမွ ဆန္ရမ္လိုဏ္ေခါင္း တစ္ဆက္တည္းရွိလာ၍ တာ့လီ-ေဘာင္ဆန္းအပိုင္း ဤႏွစ္၌ စတင္လည္ပတ္

2022-04-01 15:57 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္သူမ်ား ၁၄ ႏွစ္ၾကာ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္းႀကီး၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည့္ ယူနန္ျပည္နယ္ တာ့(တာ့လီ) ေ႐ႊ(ေ႐ႊလီ) ရထားလမ္းမွ ဆန္ရမ္လိုဏ္ေခါင္း လုံၿခဳံစြာ တစ္ဆက္တည္း ရွိလာၿပီးေနာက္ တာ့ေ႐ႊရထားလမ္း၏ တာ့လီ- ေဘာင္ဆန္းအပိုင္းရွိ လိုဏ္ေခါင္း ၂၁ ခုတို႔သည္ တစ္ဆက္တည္းရွိလာၾက၍ တာ့လီ- ေဘာင္ဆန္းအပိုင္း၏ အေစာပိုင္း လမ္းေပါက္ျခင္းႏွင့္ လည္ပတ္ျခင္းအတြက္ အုတ္ျမစ္ ခ်ေပးပါသည္။

1011812_670x670

တာ့ေ႐ႊရထားလမ္းသည္ စုစုေပါင္း အရွည္ ကီလိုမီတာ ၃၃၀ ရွိ၍ တံတားႏွင့္ လိုဏ္ေခါင္း အခ်ိဳးက်ႏႈန္း ၇၆.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တာလတ္ႏွင့္ တာရွည္ ရထားလမ္းကြန္ယက္ စီမံကိန္းထဲတြင္ ရထားလမ္းကြန္ယက္ အခင္းအက်င္း ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေအာင္၊ အေနာက္ပိုင္းေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ရထားလမ္း တစ္ခုလုံးသည္ တာ့လီ- ေဘာင္ဆန္း အပိုင္းႏွင့္ ေဘာင္ဆန္း- ေ႐ႊလီအပိုင္း ခြဲျခား တည္ေဆာက္ေသာ စနစ္ကို အသုံးျပဳ၍ ဤအနက္ အေစာပိုင္း တည္ေဆာက္သည့္ တာ့လီ- ေဘာင္ဆန္း အပိုင္းသည္ ဆန္ရမ္လိုဏ္ေခါင္း တစ္ဆက္တည္း ရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် ဤႏွစ္၌ စတင္လည္ပတ္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏိုင္ပါမည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တာ့လီမွ ေဘာင္ဆန္းသို႔ ၁ နာရီခန႔္သာ လိုအပ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ ေဘာင္ဆန္းၿမိဳ႕သည္ ရထားမရွိေသာ သမိုင္းကို အဆုံးသတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

1011805_670x670

1011806_670x670

1011807_670x670

1011809_670x670

1011811_670x670

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

မူေဆြဟြာ ေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ေတာမႈိမ်ားကို ေတာေတာင္မွ ထမင္းစားစားပြဲအေပၚသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကူညီေပး