ယူနန္ျပည္နယ္ ေက်ာင္းထုံးၿမိဳ႕ တာ့စန္းေပါင္း၌ Grus nigricollis မ်ားသည္ ဆီးႏွင္းေပၚတြင္ ကခုန္ေန

2022-03-07 16:31 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) လက္တေလာေန႔ရက္မ်ားတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေက်ာင္းထုံးၿမိဳ႕ တာ့စန္းေပါင္း၌ ေဆာင္းရာသီ ကူးရန္ နားေနသည့္ Grus nigricollis မ်ားသည္ ဤရက္မ်ားအတြင္း ျမဴႏွင့္ဆီးႏွင္းက်ေသာ  ဒုကၡကို ခံႏိုင္၍ ကာလရွည္ၾကာစြာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ေသာ အခ်ိန္ေကာင္းကို ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ Grus nigricollis မ်ားသည္ ၾကည္လင္ သာယာၿပီး ေႏြးေထြးေသာ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ လန္းဆန္း၍ ေနၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ဦးေမာ့၍ ေအာ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ဆီးႏွင္း ေပၚတြင္ ကခုန္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ဆီးႏွင္းထဲတြင္ အစာရွာၿပီး ေျမာက္ဘက္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကပါသည္။

Grus nigricollis သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ပထမအဆင့္ အေရးထားအကာအကြယ္ေပးရေသာ တိရစာၦန္ျဖစ္သည္၊ အခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းထုံးၿမိဳ႕သည္ “ၾကည္လင္ေသာေရႏွင့္ စိမ္းလန္းေသာေတာင္မ်ားသည္ ေ႐ႊေတာင္ႏွင့္ ေငြေတာင္မ်ား ျဖစ္ျခင္း”ဟူေသာ ဇီဝယဥ္ေက်းမႈတည္ေဆာက္ေရးစိတ္ဓာတ္ကို ထိေရာက္တိက်စြာ ေဆာင္႐ြက္က်င့္သုံး၍ တာ့စန္းေပါင္း၌ ေရတိမ္စိမ့္ေျမ ဇီဝအက်ိဳးစြမ္းေဆာင္မႈ ျဖည့္ေပးျခင္း၊ ေရတိမ္စိမ့္ေျမထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ အေျခခံ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းရန္ တစ္ရပ္တစ္ေက်းသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းစသည္တို႔ကို သိပၸံနည္းက်ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ သိပၸံပညာသုေတသနျပဳ ႀကီးၾကပ္တိုင္းတာျခင္း၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ား ေရွးဦးသူနာျပဳမႈႏွင့္ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အားျဖည့္ေပးၿပီး တာ့စန္းေပါင္း ႏိုင္ငံတကာ အေရးႀကီးေသာ ေရတိမ္စိမ့္ေျမ၏ ေဂဟေဗဒဝန္ေဆာင္မႈ အစြမ္းသတၱိကို ထိ ေရာက္စြာ ျမႇင့္တင္ေပး၍ ဤေနရာတြင္ ေဆာင္းရာသီကူးရန္ နားေနေသာ Grus nigricollis စသည့္ ဧည့္သည္ငွက္မ်ား၏ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အေရအတြက္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးလာပါသည္။ လက္ရွိ တားစန္းေပါင္း၌ ေဆာင္းရာသီ ကူရန္ နားေန သည့္ Grus nigricollis အေကာင္ ၁၉၀၀ ေက်ာ္ ရွိလာပါသည္။

1310493048_16460978567581n

1310493048_16460978567051n

အယ္ဒီတာ: ကုိကုိေမာင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

မူေဆြဟြာ ေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ေတာမႈိမ်ားကို ေတာေတာင္မွ ထမင္းစားစားပြဲအေပၚသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကူညီေပး