ေခ်ာင္ၾကားမာဆုေရသိမ္စိမ့္ေျမသည္ ငွက္မ်ား နားေနသည့္ သုခဘံု

2022-03-07 15:35 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေခ်ာင္ၾကားမာဆုေရသိမ္စိမ့္ေျမသို႔ လာေရာက္နားေနသည့္ ငွက္မ်ိဳး ဆယ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ပထမအဆင့္ အကာအကြယ္ေပးရေသာ တိရစာၦန္ Grus nigricollis အေကာင္၂၀၀ နီးပါး နားေနသည့္အျပင္ Grus grus၊ Anser indicus၊ Anas platyrhynchos၊ Tadorna ferruginea၊ ေတာငန္း၊ ဗ်ိဳင္းႏွမ္း၊ ဗ်ိဳင္း ျဖဴစသည့္ အေရးႀကီးေသာ ေဆာင္းရာသီကူးရသည့္ေရငွက္မ်ားကိုလည္း ရွိ၍ ငွက္မ်ား နားေနသည့္ သုခဘံုျဖစ္လာ ပါသည္။ လက္တေလာေန႔ရက္မ်ားတြင္ ေခ်ာင္ၾကားမာဆုေရသိမ္စိမ့္ေျမတြင္ နားေနသည့္ ငွက္မ်ား၏ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အေရအတြက္ သည္ အမ်ားဆုံး အခ်ိန္ကာလျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္း ဝါသနာပါသူမ်ားကို လာေရာက္ၿပီး ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ရန္ ဆြဲေဆာင္ထားၾက ပါသည္။

00304513606_3a334a42

00304513604_102f9f7c

00304513605_77940c22

00304513603_b0156edf

00304513601_79f83459

00304513600_1a5c65e5

00304513599_d762ae9e

00304513598_5de6559a

00304513596_c86cc56b

00304513597_ed2e7cff

အယ္ဒီတာ: ကုိကုိေမာင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

မူေဆြဟြာ ေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ေတာမႈိမ်ားကို ေတာေတာင္မွ ထမင္းစားစားပြဲအေပၚသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကူညီေပး