ေကာင္လီကုန႔္ဆန္းေတာင္၌ ေမ်ာက္ၿမီးတုိ၏ အေရအတြက္ အဆက္မျပတ္ တိုးပြားလာ

2022-01-11 20:43 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) အခုေလာက ယူနန္ျပည္နယ္ ေကာင္လီကုန႔္ဆန္းေတာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ ေပါင္ဆန္းစီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဌာန လုံရမ္ဌာနခြဲ ဘဝမ္စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေရးစခန္းမွ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားမွာ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ ကင္မရာ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းရာတြင္ ေမ်ာက္ၿမီးတုိ အစု ၁၈ စုသည္ မတူေသာ ေစာင့္ၾကည့္ရာေနရာ ၁၈ ခုထဲတြင္ ခြဲျခားၿပီး ေပၚထြက္လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ပါသည္၊ ေစာင့္ၾကည့္ရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေမ်ာက္ၿမီးတုိ၏ အေရအတြက္ အဆက္မျပတ္ တိုးပြားလာေၾကာင္း သိရပါသည္။

အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ ကင္မရာျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေနာက္ ေစာင့္ၾကည့္ရေသာ အခ်က္အလက္အကုန္လုံးမွာ ေမ်ာက္ၿမီးတုိ၏ အေရအတြက္ အဆက္မျပတ္ တိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရာေနရာတိုင္းတြင္ ေမ်ာက္ၿမီးတုိအား ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ႏိုင္ျခင္းကို ျပသထားေၾကာင္း၊ ေမ်ာက္ၿမီးတုိမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ားအျပား ရွိ၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကို မၾကာခဏ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေကာင္လီကုန႔္ဆန္းေတာင္၏ အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ႐ုကၡပင္မ်ား ေကာင္းစြာ ေပၚေပါက္ေနၿပီး လူဝင္ေႏွာင့္ယွက္မႈ မရွိေတာ့မေလာက္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခုအခ်ိန္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ရေသာ ေမ်ာက္ၿမီးတုိမ်ားသည္ ဤေဒသတြင္ တစ္ႏွစ္လုံးလႈပ္ရွားၾကပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဝမ္စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေရးစခန္းမွ တာဝန္ခံသူ ထန္က်င့္ရင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။

အခုအခ်ိန္တြင္ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ ကင္မရာျဖင့္ ေမ်ာက္ၿမီးတုိမ်ား၏ ေျမေပၚလႈပ္ရွားမႈအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေတာေခါင္းမ်ားသည္ ေတာေတာင္ထဲ၌ လွည့္လည္စစ္ေဆးရာတြင္ ေမ်ာက္ၿမီးတုိမ်ား သစ္ပင္ထိပ္ပိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာသည့္ ေနထိုင္မႈျမင္ကြင္းကိုလည္း မၾကာခဏ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ “သူတို႔ဟာ လူကို မေၾကာက္၊ ေတာေခါင္းေတြကို ျမင္တိုင္း မေရွာင္၊ အစားအစာကို စိတ္ေအးသက္သာစြာ ရွာေဖြတယ္၊ ဥပမာ ဗယ္ရီသီး၊ ခြံမာသီးနဲ႔ ႏုတဲ့အကိုင္းအေညႇာက္ စတာေတြက သူတို႔ရဲ႕ အစားအစာ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ေကာင္လီကုန႔္ဆန္းေတာင္ ေပါင္ဆန္းစီမံခန႔္ခြဲမႈနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဌာန လုံရမ္ဌာနခြဲ စီမံခန႔္ခြဲမႈနဲ႔ ကာကြယ္ေရးစခန္း ၅ ခု စီရင္အပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေဒသထဲမွာ ေမ်ာက္ၿမီးတုိ အမ်ားႀကီးေနထိုင္တဲ့ အမွတ္လမ္းနဲ႔ မ်ိဳးႏြယ္စု ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္ပုံကို ေစာင့္ၾကည့္ရၿပီး ေနာက္ေနာင္မွာ ေမ်ာက္ၿမီးတုိရဲ႕ အေရအတြက္၊ လႈပ္ရွားမႈအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈပုံစံ စတာေတြကို တစ္ဆင့္တိုးၿပီး ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးနဲ႔ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ သိပၸံနည္းက် ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေထာက္အထားမ်ား ေပးလိုက္တယ္”ဟု ထန္က်င့္ရင့္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

မူေဆြဟြာ ေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ေတာမႈိမ်ားကို ေတာေတာင္မွ ထမင္းစားစားပြဲအေပၚသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကူညီေပး