ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕မွ ကူမင္းထိန္ကြၽင္ ကုန္းဆိပ္ကမ္းသို႔ ပထမဆုံး တ႐ုတ္-လာအို ႏိုင္ငံတကာ ကုန္တင္ရထားသည္ ေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္ရွိ

2021-12-24 19:56 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

 933937

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဗီယင္က်န္းေတာင္ဘူတာ႐ုံ(လာအို)မွ ထိန္ကြၽင္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္းဆိပ္ကမ္းသို႔ ပထမဆုံး တ႐ုတ္-လာအို ႏိုင္ငံတကာ ကုန္တင္ရထားသည္ ေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္၊ ဤႏိုင္ငံတကာ ကုန္တင္ရထားေပၚတြင္ လာအိုႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပုိ႔သည့္ သံေက်ာက္ အတန္ ၁၂၀၀ ကို တင္ေဆာင္ထားပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ထူးျခားခ်က္လကၡဏာရွိ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို အျပည့္တင္ေဆာင္ထားသည့္ ေအးခဲကြန္တိန္နာ တ႐ုတ္-လာအို ကုန္တင္ရထားသည္ ထိန္ကြၽင္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္းဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ခြာ၍ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ လာအိုႏိုင္ငံ ဗီယင္က်န္းေတာင္ဘူတာ႐ုံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိန္ကြၽင္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္းဆိပ္ကမ္းမွ အလုပ္အဖြဲ႕သည္ ဗီယင္က်န္းေတာင္ဘူတာ႐ုံနားမွ ကုန္တလင္း၌ သံေက်ာက္ အတန္ ၁၂၀၀ စုစည္းၿပီးေျမာက္၍ တ႐ုတ္-လာအို ရထားလမ္းအေလွ်ာက္ ေျမာက္ဘက္သို႔ ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ခုတ္ေမာင္းၿပီး ထိန္ကြၽင္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္းဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ကုန္စည္မ်ား ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ထိန္ကြၽင္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္းဆိပ္ကမ္းသည္ သံေက်ာက္မ်ားကို သံႏွင့္သံမဏိ က်ိဳခ်က္စက္႐ုံထံ ျဖန႔္ျဖဴးပို႔ေဆာင္သြားမည္။

“ႏိုင္ငံတကာ ကုန္တင္ရထားရဲ႕ ေရာက္ရွိျခင္းက ထိန္ကြၽင္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္းဆိပ္ကမ္းက တစ္ေနရာတည္းမွာ ဘက္စုံဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ တ႐ုတ္-လာအို ႏိုင္ငံတကာ ကုန္တင္ရထား ကတစ္ဆင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္တဲ့ ကုန္စည္အမ်ားအျပားအတြက္ အေရာင္းအဝယ္ လြယ္ကူေစျခင္း၊ ေစ်းကြက္မွာ အေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္း၊ ကုန္စည္စုစည္းျခင္းနဲ႔ ျဖန႔္ျဖဴးျခင္း၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္ျခင္းနဲ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးရာေနရာ ေပးတဲ့စြမ္းရည္နဲ႔ ျပည့္စံုတယ္”ဟု ယူနန္ထိန္က်င္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး အစုရွယ္ယာလီမီတက္ကုမၸဏီ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ထန္ဟိန္ ေျပားဆိုခဲ့ပါသည္။

လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အေဖာ္မ်ားႏွင့္ ကုန္စည္အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ ထိန္ကြၽင္ဧရိယာထဲ၌ အဆက္မျပတ္ စုစည္းၾက၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ယြမ္ ထရီလီယံႏွင့္ခ်ီေသာ ကုန္စည္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳမႈ စုစုေပါင္းပမာဏကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ ခန႔္မွန္းေၾကာင္း၊ ထိန္ကြၽင္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္းဆိပ္ကမ္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ဇိခြၽမ္းျပည္နယ္၊ ေကြ႕က်ဴးျပည္နယ္ႏွင့္ ဆန္ရွီျပည္နယ္စသည့္ အေနာက္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းေကာင္းေပးႏိုင္ သည့္အျပင္ တ႐ုတ္ျပည္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၊ အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း အသစ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈအလုပ္မ်ားကိုလည္း ေကာင္းေကာင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္ လုံၿခဳံမႈကို အာမခံခ်က္ရွိေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီမႈ ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ထန္ဟိန္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

Huawei ဒစ္ဂ်စ္ဒယ္စီးပြားေရး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈစင္တာကို ကူမင္းစီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့