၂၀၂၁ ခုႏွစ္ SCO ကူမင္း အြန္လိုင္း မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္ရန္ နာမည္စာရင္း စတင္ေပးသြင္း

2021-12-09 15:02 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

 10

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ SCO (ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕) ကူမင္း အြန္လိုင္း မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္ရန္ နာမည္စာရင္း စတင္ေပးသြင္းခဲ့ပါသည္၊ ၿပိဳင္ပြဲကုိ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ တရားဝင္က်င္းပမည္။

11

ကပ္ေရာဂါ၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ဤႏွစ္က်င္းပမည့္ SCO ကူမင္း မာရသြန္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲသည္ အြန္လုိင္းၿပိဳင္ပြဲစနစ္ကုိ ဆက္လက္ အသံုးျပဳ၍ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္၍ ၿပိဳင္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္။ ဤအႀကိမ္ အြန္လုိင္းၿပိဳင္ပြဲသည္ မာရသြန္၊ ထက္ဝက္မာရသြန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အေျပးၿပိဳင္ပြဲ အစီအစဥ္ ၃ ခုကုိ စီစဥ္၍ နာမည္စာရင္းေပးသြင္း ၿပီးေနာက္ ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္သူသည္ Codoon APP ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ပါဝင္သည့္ အစီအစဥ္ကုိ ၿပီးဆံုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေအာင္ျမင္ခ်က္ကုိ တင္ျပရမည္။ ၿပိဳင္ပြဲပါဝင္သူသည္ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ၊ အားကစားကြင္း၊ ကုိယ္လက္ၾကံ့ခုိင္သန္စြမ္းေရး ေလွ်ာက္လမ္း စသည့္ေနရာမ်ားကုိ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္၍ ေရာဂါကာကြယ္ေရး ဂရုစုိက္ျခင္း၊ လူစုလူေဝး မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ရွားျခင္းတုိ႔ကုိ အေျခခံျပဳၿပီး ေဒသခံ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအရ ၿပိဳင္ပြဲကုိ သင့္သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာ္ ပါဝင္ၿပီးဆံုးသြားရမည္ ျဖစ္သည္။

12

အထူးသျဖင့္ SCO ထူေထာင္ေရး ႏွစ္(၂၀)ျပည့္ကုိ ဂုဏ္ျပဳရန္ ဤႏွစ္တြင္ SCO ကူမင္း မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီသည္ “SCO မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲမ်ား” ဟူေသာ Mini Program မွတစ္ဆင့္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပါဝင္သူထဲတြင္ ကံေကာင္းေသာ အေယာက္ ၂ ေသာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္၍ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ SCO ကူမင္း မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ပုဝါတုိ႔ကုိ အခမဲ့ေပး၍ က်င္းပေရးေကာ္မတီသည္ ၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆံုးၿပီးမွ အလုပ္ရက္ အရက္ ၂၀ အတြင္း ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ပုဝါတုိ႔ကုိ အေရြးခံသည့္ ၿပါဝင္သူမ်ားအား ေပးပုိ႔ပါမည္။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

Huawei ဒစ္ဂ်စ္ဒယ္စီးပြားေရး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈစင္တာကို ကူမင္းစီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့