လတ္ဆတ္ပန္းမ်ားသည္ ေက်း႐ြာမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ

2021-06-30 09:39 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1310000001_16232890873201n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ယူနန္ျပည္နယ္သည္ “ကမာၻ႔ပန္းၿခံဥယ်ာဥ္” ဟူေသာ အမည္ေကာင္းရွိ၍ ပန္းမန္ လုပ္ငန္းသည္ တမူထူးျခားလွပါသည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕ ယန္ဇုံဟိုင္ေရကန္ ေဘးနားမွ တာ့ကြမ္ေတာင္တြင္ နန္ဂိုဆန္းဟြား သဘာဝ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဇုန္နယ္သည္ Rose L.၊ Hydrangea macrophylla၊ ေတာင္ကမာၻလုံးျခမ္း အပင္မာပန္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ အမ်ိဳးအစား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးအစားသစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ေမြးျမဴျခင္းကို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္႐ြက္သည္၊ တိမ္ေကာေသာေတာင္မ်ားကို စိမ္းလန္းစိုေျပေစၿပီး ေဘးနားမွ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္ ဝင္ေငြတိုးပြားေစၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေစ၍ ေက်း႐ြာမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ထိေရာက္စြာ ေရွ႕သို႔တြန္းတင္ပါသည္။

1310000001_16232890874241n

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ကမာ့အႀကီးဆုံးေသာ မိုးဆန္းပန္းထြက္ရာေဒသ ျဖစ္ၿပီး မိုးဆန္းပန္း၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဧရယာႏွင့္ ထြက္ကုန္အေရအတြက္တုိ႔သည္ ကမာ့ပထမေနရာ၌ တည္ရွိေနပါသည္။ လတ္ဆတ္ပန္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ လွပေသာ အမည္ကတ္ျပား တစ္ေစာင္ ျဖစ္႐ုံသာမက ေက်း႐ြာမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေရွ႕သို႔တြန္းတင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုလည္း ျဖစ္လာပါသည္။

1310000001_16232890875401n

1310000001_16232890876651n

1310000001_16232890877961n

1310000001_16232890878971n

1310000001_16232890880281n

1310000001_16232890882521n

1310000001_16232890884821n

1310000001_16232890887671n

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္