ယူနန္ျပည္နယ္ ေပါင္စန္းၿမိဳ႕ လုံယန္ရပ္ကြက္၌ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ အလွအပမ်ားကုိေတြ႕

2021-06-30 09:30 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1310015137_16240079373911n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ယူနန္ျပည္နယ္ ေပါင္စန္းၿမိဳ႕ လုံယန္ရပ္ကြက္သည္ ႏုက်န္းေတာင္တန္း၏ အဖ်ားပိုင္း၊ ေကာင္းလီကုန႔္ေတာင္တန္းထဲတြင္ တည္ရွိေနၿပီး လန္ခ်ာျမစ္ႏွင့္ ႏုက်န္းျမစ္အၾကား၌ စီျခယ္ထား၍ စုစုေပါင္းဧရိယာသည္ ၅၀၁၁ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိၿပီး သစ္ပင္ဖုံးလႊမ္းမႈဧရိယာသည္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။

1310015137_16240079374671n

လုံယန္ရပ္ကြက္သည္ အေနာက္ေတာင္ မုတ္သုန္ေလေဒသ အပူေလ်ာ့ပိုင္းေဒသ ကုန္းျပင္ျမင့္ရာသီဥတု ျဖစ္သည့္အျပင္ လတၱီတြဒ္ဒီဂရီ နိမ့္ျခင္း၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ အျမင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈ ပုိႀကီးေသာ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ေျမျပင္အေနအထားေၾကာင့္ “ေတာင္တစ္လုံးေပၚ ရာသီေလးပါးရွိ၊ ဆယ္လီအတြင္း မိုးေလဝသ မတူ” ဟူေသာ ထူးျခားေသာ ရာသီဥတုတစ္မ်ဳိးျဖစ္လာ၍ ဤေနရာ၌ ထူးဆန္းေသာငွက္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သားေကာင္အမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ အသက္တည္ၿမဲထားပါသည္။

1310015137_16240079375071n

အခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေပါင္စန္းၿမိဳ႕၏ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ အဆက္မျပတ္ ေကာင္းမြန္လာျခင္း ႏွင့္အမွ် ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ားကို တစ္ဆင့္တက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၿပီး ဤေနရာအတြင္းရွိ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ႐ုကၡပင္မ်ား၏ အေရအတြက္သည္ တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္သည္ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ႐ုကၡပင္မ်ားအတြက္ “သဘာဝေနအိမ္” ကို ဖန္တီးထားပါသည္။

1310015137_16240079375521n

1310015137_16240079375951n

1310015137_16240079376411n

1310015137_16240079376851n

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕မွ ကူမင္းထိန္ကြၽင္ ကုန္းဆိပ္ကမ္းသို႔ ပထမဆုံး တ႐ုတ္-လာအို ႏိုင္ငံတကာ ကုန္တင္ရထားသည္ ေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္ရွိ