ရွန္ဂရီလာၿမိဳ႕ကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အားပါးတရ ေလွ်ာက္လည္

2021-05-20 16:08 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အၫြန႔္တလူလူႏွင့္ စီရရီဖြာရရာရွိသည့္ ရွန္ဂရီလာၿမိဳ႕သည္ ရွင္ကုိ ေစာင့္စားေနပါသည္။

1

ေမလီဆီးႏွင္းေတာင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဥယ်ာဥ္

ေမလီဆီးႏွင္းေတာင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္၊ စီခြၽမ္ျပည္နယ္ႏွင့္ တိဗက္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တုိ႔၏ ဆက္စက္ရာေနရာ၌ တည္ရွိေန၍ ပ်မ္းမွ်ပင္လယ္ျပင္ မီတာ ၆ ေထာင္ေက်ာ္သည့္ ေတာင္တန္း ၁၃ လံုးရွိပါသည္။ ၎သည္လည္း ျမစ္သံုးသြယ္ တစ္ၿပိဳင္တည္း စီးဆင္းထားသည့္ ကမၻာ့သဘာဝအေမြအႏွစ္၏ အတြင္းပုိင္းေဒသ ျဖစ္၍ ျမင့္မားထည္ဝါတင့္တယ္ၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္နက္နဲေသာေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားကာ ကပုိေတာင္ထြတ္ေအာက္တြင္ cirque ႏွင့္ ေရခဲျမစ္တုိ႔ မျပတ္မလပ္ဆက္စပ္ၿပီး ကမၻာေပၚမွ ရွားပါးေသာ ပင္လယ္သမုဒၵရာထူးျခားခ်က္ေဆာင္ထားေသာ ေခတ္မီေရခဲျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္ေျခမွ ခ်ဴသိမ္ကယ္ဘုရားေက်ာင္း၊ ေကြမာတင္ဘုရားေက်ာင္း (ေဖလုိင္ဘုရားေက်ာင္း) တုိ႔မွာ တိဗက္လူမ်ဳိးသည္ နတ္ေတာင္ကုိ ဖူးေျမာ္ရွိခုိးသည့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

4

လန္ေရြေတာင္ခ်ဳိင့္ဝွမ္း (စီခါဆီးႏွင္းေတာင္)

လန္ေရြေတာင္ခ်ဳိင့္ဝွမ္းတြင္ ဆီးႏွင္းေတာင္၊ လွ်ဳိေျမာင္၊ ေရကန္၊ meadow ၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္နက္နဲေသာ ဘာသာေရးယဥ္ေက်းမႈ၊ ေရွးေဟာင္းေရႊသတၲဳတြင္း ေနရာအႂကြင္း စသည့္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကုိ ရွိ၍ ရွန္ဂရီလာ၏ ႏွလံုးဟု ခ်ီးက်ဴးခံ၍ လူႏွင့္လူ၊ လူႏွင့္ သဘာဝေလာကႀကီး၊ လူႏွင့္ နတ္တုိ႔သည္ ေျပျပစ္စြာ အတူေနထုိင္သည့္ ရွန္ပါလာနတ္ျပည္ ျဖစ္ပါသည္။

5

ဟူေထ်ာက္လွ်ဳိေျမာင္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္

ဟူေထ်ာက္လွ်ဳိေျမာင္သည္ အလ်ား စုစုေပါင္း ၂၃ ကီလုိမီတာ ရွည္၍ ကီလုိမီတာ ၂၀ အတြင္းမွ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ဒီဂရီကြာျခားမႈသည္ ၂၁၃ မီတာ ေရာက္ရွိ၍ ကမ္းရုိးတန္းႏွစ္ဖက္မွ ယိလံုဆီးႏွင္းေတာင္ႏွင့္ ဟားပါးဆီးႏွင္းေတာင္တုိ႔သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ ၅၅၉၆ မီတာႏွင့္ ၅၃၉၆ မီတာ ျဖစ္ၿပီးလွ်ဳိေျမာင္၏ အထက္ေပါက္ဝႏွင့္ ေအာက္ေပါက္ဝတုိ႔သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ မီတာ ၁၆၀၀ ႏွင့္ မီတာ ၁၈၀၀ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၃၅၉၆ မီတာေက်ာ္ ကြာျခားထား၍ ကမၻာ့အဆင့္ျဖစ္သည့္ လွ်ဳိေျမာင္ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ဳိေျမာင္သည္ ေတာင္ျမင့္လွ်ဳိနက္ျခင္း၊ စည္းေသာင္တိမ္မ်ားၿပီး ေရလ်င္ျမန္စြာ စီးျခင္းႏွင့္ ခန႔္ညားႀကီးျမင့္ၿပီး မတ္ေစာက္ျခင္း စသည့္႐ႈခင္းမ်ားေၾကာင့္ မ်ားျပားေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

7

ဖူတာစုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္ဥယ်ာဥ္

ဖူတာစုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္ဥယ်ာဥ္သည္ တရုတ္ကုန္းတြင္းမွ ပထမတစ္ခု ႏုိင္ငံေတာ္ဥယ်ာဥ္ ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံတကာ အေရးႀကီးေသာ စုိစြတ္ေျမျဖစ္သည့္ ဘိထာဟုိင္သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ႏွင့္ ျမစ္သံုးသြယ္ တစ္ၿပိဳင္တည္းစီးဆင္းထားေသာ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ထဲမွ ဟားပါးဧရိယာအပုိင္း ႐ႉတူးေရကန္႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ တိရိစာၦန္ႏွင့္ ႐ုကၡပင္ သယံဇာတပစၥည္း ေပါမ်ားႂကြယ္ဝ၍ ၎အနက္ မ်ဳိးေစ့႐ုကၡပင္ ၁၇၁ မ်ဳိးရင္း၊ ၅၆၈ မ်ဳိးစု၊ ၂၂၇၅ မ်ဳိးရွိပါသည္။ တိရိစာၦန္မ်ားအနက္ Ptychobarbus chungtienensis၊ ဝက္ဝံနက္၊ Neofelis nebulosa Griffith၊ Goldencat၊ ဝံေၾကာင္ငယ္၊ ဖ်ံေကာင္၊ Grus nigricollis၊ BloodPheasant၊ Grus grus စသည့္ ၂၆၈ မ်ဳိးရွိ၍ သိပံၸပညာသုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ သိပံၸပညာစူးစမ္းေလ့လာေရးအတြက္ အထူးျမတ္အေကာင္းဆံုးေသာ အေျခခံစခန္း ျဖစ္ပါသည္။

8

ဘုိင္ေဆြထုိင္႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္

ဘုိင္ေဆြထုိင္သည္ ဟားပါးဆီးႏွင္းေတာင္၏ ေတာင္ေျခ၌ တည္ရွိေန၍ ေရထဲတြင္ Calcium bicarbonateေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာေၾကာင့္ ဤသဘာဝအံ့ဖြယ္႐ႈခင္း ျဖစ္လာကာ ပံုစံသည္ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္ႏွင့္ တူပါသည္။ ဘုိင္ေဆြထုိင္သည္ ႐ႈခင္းသာယာလွပရံုသာမက နာဆီလူမ်ဳိး၏ တံုးပါးယဥ္ေက်းမႈ၏ ဘူမိနက္သန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္တုိင္း တရုတ္ရုိးရာသကၠရာဇ္ ၂ လပုိင္း ၈ ရက္ေန႔တြင္ နာဆီလူမ်ဳိးသည္ ဤေနရာ၌ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားေသာ “ေစာင္ဘုိင္ေဆြ” ဟုေခၚသည့္ နတ္ပူေဇာ္ပြဲကုိ က်င္းပေလ့ရွိၾကပါသည္။

9

Rhinopithecus bieti ႏုိင္ငံေတာ္ဥယ်ာဥ္

Rhinopithecus bieti ႏုိင္ငံေတာ္ဥယ်ာဥ္သည္ ရွန္ဂရီလာၿမိဳ႕ ထာခ်မ္ၿမိဳ႕နယ္၌ တည္ရွိေန၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အရင္အျမစ္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝလွ၍ ဘူမိအေျခအေနႏွင့္ ေျမျပင္လကၡဏာမ်ား၊ ဆီးႏွင္းႏွင့္ ေရျပင္နယ္နိမိတ္၊ ရွားပါးေသာ တိရိစာၦန္ႏွင့္ ႐ုကၡပင္မ်ား၊ လူမ်ဳိးစုရုိးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးယဥ္ေက်းမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္ပါသည္။ ဥယ်ာဥ္ထဲမွ အဓိက ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္မ်ားမွာ ရွန္ကုိခ်င့္ ေတာရုိင္းတိရိစာၦန္မ်ား ကူပံ့ကယ္မစခန္း၊ Bodhidharma လုိဏ္ဂူ၊ ခ်ီဇံုနတ္ေရကန္၊ ခ်ီေျပမွ သမုိင္းႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္သည့္ ဂ်င္ဂုိပင္မ်ား၊ ကယ္တိမ္း ေက်ာက္ေခတ္သစ္ ယဥ္ေက်းမႈေနရပ္အႂကြင္းႏွင့္ တုိးနကယ္လီဆူလူမ်ဳိးေနရြာစသည္တုိ႔ ရွိပါသည္။

ကာတန္းစံုးဇန္လင္ ဘုရားေက်ာင္း

ကာတန္းစံုးဇန္လင္ ဘုရားေက်ာင္းသည္ ရွန္ဂရီလာၿမိဳ႕ ေျမာက္ပုိင္းေဒသမွ ဖုိဖ်င္ေတာင္၏ ေတာင္ေျခ၌ တည္ရွိေန၍ ယူနန္ျပည္နယ္ထဲမွ အႀကီးဆံုးေသာ လာမာဘာသာ ဘုရားေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ Potala နန္းေတာ္ႏွင့္ ပံုတူၿပီး  ေတာင္မွီ ျခင္းအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ေသာေၾကာင့္ Potala နန္းေတာ္အေသးဟူေသာ အေခၚအေဝၚရွိပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္း၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ ၃၃ ဟက္တာေက်ာ္ ရွိၿပီး အတုိင္းအတာ ႀကီးမားလွပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္