ယူနန္ျပည္နယ္ က်န႔္ေဆြြခ႐ိုင္၌ ေျမထည္လုပ္ငန္းသည္ စြမ္းအားအသစ္ကို လႈံ႕ေဆာ္လာ

2021-05-12 18:16 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

139883882_16185337391121n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ယူနန္ျပည္နယ္ ဟုံဟယ္ ဟာနီလိုမ်ိဳး၊ ယီလူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ခြဲ က်န႔္ေဆြြခ႐ိုင္၌ ၾကက္ပ်ံမက်ေအာင္ စည္ကားေသာ ကုန္ေစ်းတန္းထဲေရာ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေက်း႐ြာေဒသမ်ားထဲပါ ဆိုင္ႀကီးဆိုင္ေသးမ်ားတြင္ ေျမထည္မ်ားကို မၾကာခဏ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

139883882_16185337391511n

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ က်န႔္ေဆြြခ႐ိုင္သည္ က်န႔္ေဆြြေျမထည္လုပ္ငန္းကို အဓိက ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ႏွစ္ခုထဲမွ တစ္ခုအေနျဖင့္ ထုလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေပၚလစီ၏ ေခၚေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ပိုမ်ားေသာ က်န႔္ေဆြြလူမ်ားသည္ ႐ိုးရာလက္မႈအတတ္ပညာကို ျပန္လည္သင္ယူ၍ က်န႔္ေဆြြေျမထည္လုပ္ငန္း၏ ႐ႊန္းတင့္ေတာက္ေျပာင္မႈကို စတင္ ျပန္လည္ပုံေဖာ္ ခဲ့ၾကပါသည္။

139883882_16185337391931n

စားနပ္ရိကၡာလယ္သမားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္႐ြက္လယ္သမား တစ္သုတ္သုတ္သည္ အိုးထိန္းသူမ်ား၊ ေျမထည္အႏုပညာရွင္၊ ေျမထည္အႏုပညာဆရာမ်ား အျဖစ္ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲ၍ က်န႔္ေဆြသူက်န႔္ေဆြြသားမ်ားသည္ ဆင္းရဲမႈမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ဝင္ေငြတိုးပြားသည့္အတြက္ ထိေရာက္စြာ တြန္းအားေပးၾကပါသည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ က်န႔္ေဆြြေျမထည္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္အမႈထမ္းမ်ား၏ အေရအတြက္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ အေယာက္ ၂.၂ ေသာင္းမွ ၄ ေသာင္းေက်ာ္သို႔ တိုးလာ၍ ထြက္ကုန္တန္ဖိုးသည္ အယြမ္ သန္းေပါင္း ၁၇၂၅ မွ အယြမ္ ၄ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ တိုးပြားကာ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ လူမႈေရးအက်ိဳးအျမတ္ ႏွစ္ခုစလုံးသည္ အတူတူ တိုးျမႇင့္ရန္ အေကာင္းအထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။

139883882_16185337392331n

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္