အျမန္လမ္းမ်ား ေတာင္ေျမာက္တစ္ခြင္ခရီးႏွင္၍ ယူနန္ျပည္နယ္၏ သာယာလွပေသာ ႐ႈခင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိ

2021-05-12 17:51 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

139904059_16193106919631n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ဘက္ နယ္စပ္ေဒသ၌ တည္ရွိေနၿပီး ၎တြင္ ေတာင္တန္းမ်ားသည္ ေဒါင္လိုက္ အလ်ားလိုက္ ေရာေထြးယွက္တင္ထား၍ ေတာင္ျမင့္ႏွင့္ လွ်ိဳေျမာင္မ်ား တစ္တန္းစီျခားၿပီး ျပန႔္ႏံွ႔ထားပါသည္။ ေရရွည္ေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ တည္ေနရာ ပိတ္ဆို႔ျခင္းႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေနာက္က်ျခင္းသည္ ဤေနရာေဒသ၏ ေရွာင္လို႔ မရသည့္ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုကာလတြင္ အျမန္လမ္း တစ္သြယ္သြယ္သည္ ႀကိဳးရွည္ တစ္ေခ်ာင္းခ်ာင္း ကဲ့သို႔ ေတာင္ျမင့္ႏွင့္ လွ်ိဳေျမာင္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်း႐ြာမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္၍ ေခတ္မီ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ရက္ကန္းခဲ့ပါသည္။ အျမန္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ လမ္းမ်ား ေတာင္ေျမာက္တစ္ခြင္ခရီးႏွင္၍ သာယာလွပေသာ ႐ႈခင္းမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ျပန႔္ႏံွ႔ထားပါသည္။

139904059_16193109397111n

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္၌ အျမန္လမ္း ကီလိုမီတာ ၃၀၀၀ တိုးလာ၍ စုစုေပါင္းခရီးတာ ကီလိုမီတာ ၉၀၀၀ ေက်ာ္လြန္၍ ခ႐ိုင္ (ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္) အခု ၁၁၀ ၌ အျမန္လမ္းေပါက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၂၁ ခုနစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ အျမန္လမ္း၏ စုစုေပါင္းခရီးတာ ကီလိုမီတာ ၁.၁ ေသာင္းကုိ ထိေရာက္ေစရန္ အတြက္ ခ႐ိုင္ (ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္) အခု ၁၂၀ စလုံး၌ အျမန္လမ္းေပါက္ေစရန္ အတြက္ ႀကိဳးစားမည္။ ယူနန္ျပည္နယ္၏ အျမန္လမ္းကြန္ယက္ကုိ ပုိမုိရက္ကန္းၿပီး ပုိမုိထူထပ္လွပါလိမ့္မည္။

139904059_16193109397721n

139904059_16193109398111n

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္