အာရွဆင္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးေဆးစစ္ျခင္းကုိ လက္ခံ

2021-04-30 10:09 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

139794646_16152009940341n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ျပည္နယ္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား တုိင္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲမွ အာရွဆင္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစင္တာ၌ အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ယဥ္ပါးက်ဳိးႏြံေအာင္ ေမြးျမဴထားသည့္ဆရာမ်ားသည္ ဤတြင္မွ ဆင္မ်ားကုိ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း က်န္းမာေရးေဆးစစ္၍ ဆင္၏ ရင္လံုးပတ္၊ ဝမ္းဗုိက္ပတ္လည္ႏွင့္ ကုိယ္ပူခ်ိန္၊ ကုိယ္အေလးခ်ိန္၊ သြား စသည့္ သက္ဆုိင္သည့္ က်န္းမာေရး ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ တုိင္းတာသည့္အျပင္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္လက္ခံသည့္ ဆင္မ်ားသည္လည္း ဘက္စံုက်န္းမာေရးေဆးစစ္ျခင္းကုိ အခ်ိန္သတ္ လက္ခံပါသည္။

အာရွဆင္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ပထမအဆင့္ အေလးေပးထိန္းသိမ္းေရး ေတာရုိင္းတိရိစာၦန္ ျဖစ္၍ တရုတ္ျပည္တြင္း အေကာင္ ၃၀၀ ေက်ာ္သာ ရွိ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား၊ ဖူအယ္ႏွင့္ လ်င္ခ်မ္ စသည့္ေနရာမ်ား၌ အဓိက ျပန႔္ႏံွ႔ေနပါသည္။

139794646_16152009940741n

139794646_16152009941141n

139794646_16152009941571n

139794646_16152009942071n

139794646_16152009942471n

139794646_16152009942921n

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕မွ ကူမင္းထိန္ကြၽင္ ကုန္းဆိပ္ကမ္းသို႔ ပထမဆုံး တ႐ုတ္-လာအို ႏိုင္ငံတကာ ကုန္တင္ရထားသည္ ေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္ရွိ