ခ်ယ္ရီသီးမ်ားကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕ေစ်းကြက္တြင္ မ်ားမ်ားေရာင္းခ်၍ ေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ကီလိုဂရမ္ အယြမ္ ၃၀ သုိ႔ က်ဆင္းလာ

2021-04-26 16:43 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

789511_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ခ်ယ္ရီသီးမ်ားကုိ အခုေလာက ကူမင္းၿမိဳ႕ေစ်းကြက္တြင္ မ်ားမ်ားေရာင္းခ်၍ ေစ်းႏႈန္းသည္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ပတ္ထက္ မ်ားမ်ားက်ဆင္း လာေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ရြက္ေမႊးသစ္ကတိုး၊ ပိုးစာသီး စသည့္ ရာသီလိုက္သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းသည္လည္း စတင္ေလ်ာ့က် လာေနပါသည္။

789512_670x670

ကြၽမ့္ရွင္းလယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းေစ်း၌ အေရာင္ ၾကည္လင္ဝင္းပေသာ၊ အသား ျပည့္တင္းေသာ ခ်ယ္ရီသီးမ်ားကို မ်ားမ်ားေရာင္းခ်ပါၿပီ။ ဤခ်ယ္ရီသီးမ်ားသည္ ဖုမင္း၊ ခ်မ္ကုန္ႏွင့္ ဖန္ဇီဟြာ စသည့္ေနရာမ်ားမွ အဓိကလာပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အခုေလာက ေနရာအသီးသီးမွ ခ်ယ္ရီသီးမ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ရင့္က်က္လာ၍ ထြက္ကုန္အေရအတြက္ တိုးပြားလာေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းသည္ အလိုအေလ်ာက္ ေလ်ာ့က်လာပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလမွ တစ္ကီလိုဂရမ္ အယြမ္ ၈၀ သို႔မဟုတ္ ၉၀ ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္လွ်င္ ေစ်းသည္ မ်ားမ်ားခ်ဳိလာပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားမွာ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

789513_670x670

ခ်ယ္ရီသီးမ်ားကုိ ေစ်းတြင္ မ်ားမ်ားေရာင္းခ် ေသာ္လည္း ပိုးစာသီး၊ ရြက္ေမႊးသစ္ကတိုးႏွင့္ Parochetus communis စသည့္ ရာသီလိုက္ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ၿပီးသြားေတာ့မည္၊ လက္လြတ္သြားလွ်င္ ေနာက္ႏွစ္က်ေရာက္ျခင္းကုိသာ ေစာင့္ဆိုင္းႏုိင္မည္။

789514_670x670

789515_670x670

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕မွ ကူမင္းထိန္ကြၽင္ ကုန္းဆိပ္ကမ္းသို႔ ပထမဆုံး တ႐ုတ္-လာအို ႏိုင္ငံတကာ ကုန္တင္ရထားသည္ ေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္ရွိ