ကမာၻေျမႀကီးအေပၚ ထြင္းထုထားေသာကဗ်ာဟု နာမည္ေကာင္းရွိသည့္ ဟာနီေလွကားထစ္လယ္ကြက္

2021-04-26 15:30 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1127311452_16179509599901n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ေတာင္ေျခမွ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ မီတာ ၂ ေထာင္ေက်ာ္ ျမင့္ေသာ ေတာင္ထိပ္အထိ ယူနန္ျပည္နယ္ ဟုံဟယ္ ဟာနီလူမ်ိဳး၊ ယီလူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ ယြမ္ယန္ ဟာနီေလွကားထစ္လယ္ကြက္သည္ ေလွကားအဆင့္ ၃၇၀၀ ရွိ၍ ထိပ္ဖ်ားမွ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္သည္ တိမ္ထဲတြင္ တည္ရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ တိမ္ေပၚေလွကားထစ္လယ္ကြက္ ျဖစ္၍ ကမာၻေျမႀကီးအေပၚ ထြင္းထုထားေသာ ကဗ်ာ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ား ေျပာဆိုၾကပါသည္။

1127311452_16179520171931n

ဟာနီလူမ်ိဳးသည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ေရေျမာင္းစနစ္ အသုံးျပဳၿပီး ေရကို သစ္ပင္မ်ား စည္ပင္ဝေျပာေသာ ေတာင္ထိပ္မွ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္ထဲသို႔ သြယ္ေပး၍ သစ္ေတာ၊ ေက်း႐ြာ၊ ေလွကားထစ္လယ္ကြက္ႏွင့္ ျမစ္စဥ္စု အတူတူ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လွည့္ပတ္စိုက္ပ်ိဳးေရး ေဂဟစနစ္ကို တည္ေဆာက္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ားသည္ ဘိုးဘ၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ားကို ဆက္ခံ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳ၍ ေနထိုင္ၾကေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြ၍ စိတ္ထိခိုက္ေစသည့္ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ပုံျပင္ကို ေရးသားလ်က္ရွိပါသည္။

1127311452_16179520806011n

1127311452_16179520902661n

1127311452_16179529747021n

1127311452_16179529877581n

1127311452_16179530064861n

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္