ထိုက္ေပါင္စန္းသစ္ေတာဥယ်ာဥ္ထဲမွ တေစၦမ်ား

2021-04-25 17:34 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ထိုက္ေပါင္စန္းသစ္ေတာဥယ်ာဥ္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေပါင္စန္းၿမိဳ႕ လုံယန္ရပ္ကြက္ အေနာက္ဘက္၌ တည္ရွိေန၍ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ ၂၂၅၇.၃ မီတာရွိၿပီး သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈဧရိယာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေရာက္ႏုိင္၍ ထူးျခားေသာ ပထဝီအေနအထား၊ ရာသီဥတုႏွင့္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားသည္ တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ႐ုကၡပင္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အသက္တည္ၿမဲ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

139866092_16178441030671n

139866092_16178441031391n

139866092_16178441032591n

139866092_16178441034411n

139866092_16178441035181n

139866092_16178441035841n

139866092_16178441036481n

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္