ေရွးေခတ္၌ တံငါ႐ြာ ျဖစ္သည့္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ဟိုင္ရမ္႐ြာသည္ အခု ႐ႈခင္းသာေနရာ ျဖစ္လာ

2021-03-31 17:38 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

00303343137_ac469363

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ဟိုင္ရမ္႐ြာသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ခ်မ္ကုမ္ရပ္ကြက္ တာ့ယူၿမိဳ႕နယ္၌ တည္ရွိေန၍ တ႐ုတ္ ခ်င္မင္းဆက္ေခတ္ ကတည္းက ဤတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ေရွးေဟာင္းေသာ ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ တိန္ေရွးေဟာင္းဘုရင့္ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္ကာလမွ တံငါဆိပ္ကမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားကာ ၿငိမ္းခ်မ္း႐ိုးေျဖာင့္ေသာ ေရွးေဟာင္းေက်း႐ြာ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ တိန္ခ်ီးေရကန္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူထားၿပီး ေကာင္းကင္ျပာ၊ တိမ္ျဖဴ၊ သဲေသာင္ျပင္၊ ၾကည္လင္သန႔္ရွင္းေသာေရ၊ အုန္းပင္စသည္တုိ႔ကို ရွိေသာေၾကာင့္ ေရကန္ႏွင့္ ေတာင္တန္းမ်ား၏ ရႈခင္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

00303343138_c7f688ce

အခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ တိန္ခ်ီးေရကန္၏ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ ပုိမုိအားျဖည့္ေပး ေသာေၾကာင့္ ဟိုင္ရမ္႐ြာ၏ ဇီဝတ္႐ႈခင္းမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္လာေစ၍ ခရီးသည္မ်ားမွာ အမွ်င္မျပတ္ လာေရာက္လည္ပတ္ၿပီး စည္ကားလွ၍ ဟိုင္ရမ္႐ြာသည္လည္း လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ရႈခင္းသာေနရာ ျဖစ္လာပါသည္။

00303343139_81e27875

00303343140_ff614423

00303343142_b32067b7

00303343143_0a98458e

00303343144_797266ea

00303343145_cf68fcb1

00303343146_81a44ba8

00303343147_e0dcc3e2

00303343148_f44c48a7

00303343149_012f9747

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္