ယူနန္ျပည္နယ္ မန္ဇီၿမိဳ႕သည္ Vaccinium Spp လုပ္ငန္းကုိ အားသြန္ခြန္စုိက္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစ

2021-03-31 10:21 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

51

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုႏွစ္မ်ားတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ဟံုဟယ္ ဟာနီလူမ်ဳိး၊ ယီလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ မန္ဇီၿမိဳ႕မွာ မိမိ၏ ကုန္းျပင္ျမင့္ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ေျခခ်၍ ေခတ္မီ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးကုမၸဏီမ်ားကုိ သြင္းယူၿပီး Vaccinium Spp စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ အဆင့္ျမင့္ထုတ္ကုန္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဂုိေဒါင္တြင္ သုိေလွာင္ထားျခင္းႏွင့္ တာရွည္ခံေအာင္ ထိန္းေပးျခင္း၊ အပူရွိန္နိမ့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ စသည့္ ကြင္းဆက္မ်ားကုိ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေစ ျခင္းအားျဖင့္ Vaccinium Spp လုပ္ငန္းကုိ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ တြန္းအားေပး၍ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ရျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြတုိးလာျခင္းတုိ႔ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ အားျဖည့္ေပးၿပီး ေက်းရြာကုိ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ေထာက္ခံပါသည္။

52

53

54

55

56

 

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ