တီခ်င့္ျပည္နယ္ခြဲမွ အမ်ဳိးသား အဝတ္တန္ဆာမ်ားကုိ ဟံုဟယ္ျပည္နယ္ခြဲျပတုိက္၌ ျပသ

2021-03-30 16:52 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

0a779894-ee58-4772-bcdf-73eead718f3a_batchwm

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တီခ်င့္ တိဘက္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ ျပတုိက္သည္ ဟံုဟယ္ ဟာနီလူမ်ဳိး ယီလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ ျပတုိက္ႏွင့္ ပူးတြဲဦးစီးက်င္းပသည့္ တီခ်င့္ အမ်ဳိးသား အဝတ္တန္ဆာ ယဥ္ေက်းမႈျပပြဲကုိ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ဟံုဟယ္ျပည္နယ္ခြဲျပတုိက္၌ က်င္းပမည္။

6f4410c0-2d0b-47e9-87ee-6a412ea3a7f8_watermark_batchwm

ဤျပပြဲမွာ တီခ်င့္ျပည္နယ္ခြဲျပတုိက္သည္ အခုႏွစ္မ်ားတြင္ ထုလုပ္သည့္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ျပပြဲတစ္ခုျဖစ္၍ တကယ့္ပစၥည္းမ်ား ျပသျခင္း၊ ဓာတ္ပံုႏွင့္ စာလံုးျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပသေရးကတ္ထူျပားမ်ား အျပန္အလွန္ ေပါင္းစပ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ တိဘက္လူမ်ဳိး အဝတ္တန္ဆာမ်ား၊ နာဆီလူမ်ဳိး အဝတ္တန္ဆာမ်ား၊ ယီလူမ်ဳိး အဝတ္တန္ဆာမ်ား၊ လီဆူလူမ်ဳိး အဝတ္တန္ဆာမ်ား၊ Tibetan Buddhism ခ်မ္မူဝူအကကခ်ိန္ ဝတ္သည့္ အဝတ္တန္ဆာမ်ား ဟူေသာ အစိတ္အပုိင္း ၅ ခု အားျဖင့္ တီခ်င့္ အမ်ဳိးသား အဝတ္တန္ဆာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၏ ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပသ၍ တီခ်င့္ လူမ်ဳိးစလံုး၏ ခ်မ္းေျမ့သာယာေသာ ဘဝ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းတမ္းတျခင္း၊ သူတုိ႔၏ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာ စိတ္ကူးဉာဏ္ႏွင့္ အဆန္းထြင္ႏုိင္စြမ္းကုိ ျပသပါသည္။ ဤအႀကိမ္ျပပြဲတြင္ ဝတ္စံု ၄၂ ထည္ႏွင့္ တန္ဆာ ၅၁ ခု(စံု)ကုိ စုစုေပါင္းျပသ၍ တီခ်င့္ျပည္နယ္ခြဲျပတုိက္မွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမတ္တႏုိးျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ အႏွစ္သာရမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

8de2b16d-db59-4959-8f84-052bd06c9d36_batchwm

d41e3451-8da3-4110-81c2-0b340bd9933c_batchwm

ebfc5e6d-e781-4985-ac0a-f2298a93c44a_batchwm

ee704bac-bb01-4092-997c-74ef333fc9ea_watermark_batchwm

efce2021-2572-4dd1-a30c-e13961881eca_batchwm

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ