ကူမင္းၿမိဳ႕ က်င့္နင္ရပ္ကြက္မွ Morchella esculenta ကုိ ေစ်းတြင္ အမ်ားအျပား စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့

2021-03-10 17:47 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုရက္မ်ားတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ က်င့္နင္ရပ္ကြက္ အက္ေက်းၿမိဳ႕နယ္ စန္းက်ားေက်းရြာမွ Morchella esculenta အမုိ ၅၀ ကုိ ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်၍ တစ္ကီလုိဂရမ္လွ်င္ အယြမ္ ၁၂၀ မွ ၁၅၀ျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ၿပီး တစ္မုိလွ်င္ ထြက္ကုန္အေရအတြက္ ကီလုိဂရမ္ ၁၅၀ ရွိႏုိင္ၿပီး ဝင္ေငြ အယြမ္ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ ရရွိႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

766401_670x670

သိပံၸနည္းျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးသည့္ Morchella esculenta ၏ အလံုးသည္ ႀကီးၿပီး ပံုစံသည္ စံမွီၿပီး အဆင္းျပင္လ်ာသည္ ေကာင္းမြန္၍ ထြက္ကုန္အေရအတြက္သည္ ျမင့္မားပါသည္။ တျမန္ႏွစ္မွစ၍ စန္းက်ားေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ Morchella esculenta ကုိ စုိက္ပ်ဳိးရန္ အသံုးမခ်ဘဲ ေဘးခ်ိတ္ထားသည့္ ေျမယာ ၁၈ မုိကုိ အသံုးျပဳၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့ပါသည္၊ မႏွစ္ကတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးအက်ယ္အဝန္းကုိ တုိးခ်ဲ႕၍ စုစုေပါင္း အမုိ ၅၀ ကုိ စုိက္ပ်ဳိးပါသည္။ ေက်းရြာထဲမွ ဆင္းရဲေသာ အိမ္ေထာင္စု ၁၀ ခုေက်ာ္သည္လည္း Morchella esculenta စုိက္ပ်ဳိးသည့္ ေရွ႕အလားအလာမ်ားကုိ ေတြ႕မိေသာေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ေပါက္စီ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

စန္းက်ားေက်းရြာ၌ ရာသီဥတုအေျခအေန၏ အားသာမႈမ်ားသည္ ထင္ရွားလွ ေသာေၾကာင့္ Morchella esculenta အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရွင္သန္ေစသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ေပးပါသည္။ ရွင္သန္ခ်ိန္ ၃ လၾကာသာ လုိၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ လြယ္ကူၿပီး ေရာင္းခ်ေရးပမာဏႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းသည္ တည္ျငိမ္ၿပီး ေျမဆီလႊာ မာက်စ္ၿပီးေနသည့္ ျပႆနာကုိလည္း ေျဖရွင္းႏုိင္၍ Morchella esculenta စုိက္ပ်ဳိးေရးသည္ ေက်းရြာစီးပြားေရးကုိ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစသည့္ နည္းလမ္းသစ္ ျဖစ္လာ၍ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ Morchella esculenta စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအား အျပည့္အဝ ရွိပါသည္။ အခုႏွစ္မ်ားတြင္ အက္ေက်းၿမိဳ႕နယ္သည္ ေက်းရြာအသီးသီး၏ ဆန္းသစ္ဖန္တီးသည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အစြမ္းကုန္ ေထာက္ခံ၍ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးျဖင့္ လယ္သမားမ်ားသည္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေစ၍ ေက်းရြာမ်ားသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ