တာ့လီ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲသည္ ကမၻာ့ေျပးခုန္ပစ္ အမွတ္တံဆိပ္ၿပိဳင္ပြဲ အျဖစ္ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ခံခဲ့

2021-03-08 17:05 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

 

1127176464_16150074041671n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကမာၻ႔ေျပးခုန္ပစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (IAAF)မွာ ေနာက္ဆံုးေပၚ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ အမွတ္တံဆိပ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း စနစ္ကုိ အခုတေလာ ထုတ္ျပန္ေက်ညာ၍ တာ့လီ ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲသည္ “၂၀၂၁ခုႏွစ္ ကမၻာ့ေျပးခုန္ပစ္ အမွတ္တံဆိပ္ၿပိဳင္ပြဲ” အျဖစ္ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ ခံခဲ့ပါသည္။

တာ့လီ ႏုိင္ငံတကာ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ေျပးခုန္ပစ္အသင္း မွ ေၾကးတံဆိပ္ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ ခံခဲ့ပါသည္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ေျပးခုန္ပစ္အသင္းမွ ေငြတံဆိပ္ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ရန္ အဆင့္ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ေျပးခုန္ပစ္အသင္းမွ ေရႊတံဆိပ္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ဂုဏ္ေျပာင္စြာ ရရွိခဲ့ပါသည္။ သံုးေလးငါးႏွစ္ ၾကာသည့္ အနည္က်ျခင္းႏွင့္ အဆင့္အတန္းျမႇင့္တင္ေပး ျခင္းအားျဖင့္ ဤၿပိဳင္ပြဲသည္ ပုိမုိက်ယ္ဝန္းေသာ ႏုိင္ငံတကာဇာတ္ခံုသုိ႔ ေရွ႕႐ႈခ်ီတက္ခဲ့ပါၿပီ။

1127176464_16150074819631n

ယူနန္ျပည္နယ္ တာ့လီၿမိဳ႕မွာ ကမၻာ့နာမည္ႀကီးေသာ ခရီးသြားလာေရးၿမိဳ႕ ျဖစ္၍ စုစုေပါင္း ၄၂.၁၉၅ ကီလုိမီတာ ရွည္သည့္ မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲသည္ တာ့လီ၏ ၿမိဳ႕ျပေျမျပင္အမွတ္အသား၊ သမုိင္းဝင္ ထင္ရွားေသာ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုႏွင့္ ႐ႈခင္းသာေနရာ၊ ၾကာရွည္ေလးျမင့္ေသာ သမုိင္းႏွင့္ လူမႈေရးစိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကုိ ႐ႈေထာင့္အခုခုမွ ေပၚလြင္လာၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ တာ့လီၿမိဳ႕၏ အမည္ကတ္ျပား တစ္ေစာင္ ျဖစ္လာၿပီး ကမၻာ့ျပည္သူလူထုသုိ႔ ဤလွပေသာ ၿမိဳ႕ျပကုိ ေထာက္ခံမိတ္ဆက္ေနပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္