ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ျပန္ၾကားေရးကုိ အားျဖည့္ေပး၍ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ပံုျပင္မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္ေျပာျပ

2021-02-09 17:43 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဤႏွစ္ ကုလသမဂၢ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း (Convention on Biological Diversity - CBD) ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေသာႏုိင္ငံမ်ားညီလာခံ (COP15)ကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ၍ ႏုိင္ငံအသီးသီးသည္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အတူတူေဆြးေႏြးရန္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္မွ တစ္ကမၻာလံုး ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး မူေဘာင္ကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး စီမံကိန္းႀကီးကုိ ေရးဆြဲရန္ စုစည္းလာမည္။

ဤအႀကိမ္ညီလာခံ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕ အထက္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားသည္ သတိထက္ျမက္စြာ အေလးဂရုျပဳ၍ လူေတြသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားပါသည္။ COP15 ႏွင့္ တရုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕မ်ား ညီလာခံကုိ ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အခ်င္းျဖင့္ ေကာင္းေကာင္းေဆာင္ရြက္၍ ႏုိင္ငံတကာ၌ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ထိခုိက္ႏုိင္စြမ္းကုိ တုိးျမႇင့္ရမည္ဟု အစုိးရ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာထဲတြင္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ျပန္ၾကားေရးကုိ အားျဖည့္ေပး၍ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ပံုျပင္မ်ားကုိ ေကာင္းေကာင္းေျပာျပရမည္ ဟု အၾကံေပးခဲ့ပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္