ဟင္လုံထန္ဥယ်ာဥ္၌ တ႐ုတ္ဆီးပန္း၊ ထင္းရွဴးပင္ႏွင့္ ဝါးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ႀကိဳဆုိ

2021-01-21 16:33 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

736326

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) အခုေလာက ပၪၥမအႀကိမ္ "တ႐ုတ္ဆီးပန္း၊ ထင္းရွဴးပင္ႏွင့္ ဝါးမ်ားက တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ႀကိဳဆုိျခင္း" ႐ႈခင္း႐ႈကြက္ေဖာ္ အလွစိုက္ပန္းအိုးျပပြဲကို ကူမင္းၿမိဳ႕ ဟင္လုံထန္ဥယ်ာဥ္ထဲမွ အလွစိုက္ပန္းအိုးဥယ်ာဥ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ "ကူမင္း တ႐ုတ္ဆီးပန္းပြဲေတာ္" ထဲမွ အေရးပါေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု အေနႏွင့္ ဟင္လုံထန္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ အလွစိုက္ပန္းအိုးႏွင့္ ေက်ာက္မ်ား အကဲျဖတ္ရႈစားသူမ်ားအသင္း တို႔သည္ "တ႐ုတ္ဆီးပန္း၊ ထင္းရွဴးပင္ႏွင့္ ဝါးမ်ားက တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ႀကိဳဆုိျခင္း" အလွစိုက္ပန္းအိုးျပပြဲကို ပၪၥမအႀကိမ္ ပူးတြဲက်င္းပ၍ ထင္းရွဴးပင္၊ ဝါးႏွင့္ တ႐ုတ္ဆီးပန္းမ်ားကို အဓိကျပသ သည့္အျပင္ တျခားပန္းႏွင့္ သစ္သီးစိုက္ပန္းအိုးမ်ားကိုလည္း ျပသပါသည္။

အလွစိုက္ပန္းအိုးဥယ်ာဥ္သို႔ ဝင္ေရာက္လွ်င္ ပုံသဏၭာန္ ေရွးေဟာင္းရုိးရာေသာ တ႐ုတ္ဆီးပန္းစိုက္ပန္းအိုးသည္ လူေတြ အာရံုစုိက္ေစၿပီး တ႐ုတ္ဆီးပန္း တစ္ပြင့္ပြင့္သည္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေနသည္ သုိ႔မဟုတ္ ပြင့္ငုံလ်က္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ဆီးပန္း၏ ေမႊးရနံ႔သည္ ပုိမုိႂကြယ္ဝပါသည္၊ ထင္းရွဴးပင္ႏွင့္ ဝါးစိုက္ပန္းအိုးမ်ားသည္ စိမ္းျမျမၿပီး ငြားငြားစြင့္စြင့္ ႂကြားႂကြားဝင့္ဝင့္ ျဖစ္၍ ညင္သာေပ်ာ့ေပ်ာင္း ေဝ့ဝိုက္သိမ္ေမြ႕ေသာ တ႐ုတ္ဆီးပန္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိပါသည္။ အလွစိုက္ပန္းအိုး၏ ရုကၡအမ်ိဳး ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ Jasminum nudiflorum Lindl.၊ Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don ႏွင့္ ဆီဒါ စသည့္ ယူနန္ေဒသခံ ရုကၡမ်ားသည္လည္း ထူးျခားလွပါသည္။

ထို႔ျပင္ ဟင္လုံထန္ဥယ်ာဥ္သည္ ပထမအႀကိမ္ တ႐ုတ္ဆီးပန္းႏွင့္ ဟန္ရုိးရာဝတ္စုံပြဲေတာ္ ကိုလည္း က်င္းပ၍ ဟန္ရုိးရာဝတ္စုံ ႏွစ္သက္သူ အေယာက္ ၅၀၀ ခန႔္သည္ ဥယ်ာဥ္သို႔ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ၿပီး တ႐ုတ္ဆီးပန္းမ်ားကို ရႈစား၍ တ႐ုတ္႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို ဆက္ခံခဲ့ပါသည္။ ဥယ်ာဥ္ကုိ လည္ပတ္သည့္ အဓိကလမ္းေပၚတြင္ ပင္ကိုေစ်းတန္းကေလး ၆၂ ခုကို ေသခ်ာေစ့ငုစြာ စီစဥ္ထား၍ ဟန္ရုိးရာဝတ္စုံ ႏွစ္သက္သူမ်ားသည္ ဥယ်ာဥ္ထဲ၌ ဟန္ရုိးရာဝတ္စုံဝတ္ၿပီး လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈခဲ့ပါသည္။

အခု ဟင္လုံထန္ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ေျမစိုက္တ႐ုတ္ဆီးပန္း အပင္ ေသာင္းခန႔္ႏွင့္ အိုးစိုက္ တ႐ုတ္ဆီးပန္း အအိုး ေထာင္ေက်ာ္သည္ ရႈစားရန္ အေကာင္းဆုံးေသာအခ်ိန္သို႔ ဝင္ေရာက္ပါၿပီ။ ဤအႀကိမ္ အလွစိုက္ပန္းအိုးမ်ား ျပပြဲကို ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပပါမည္၊ ျပသသည့္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ အလွစိုက္ပန္းအိုး အအိုး ၃၀၀ ခန႔္အနက္ ဟင္လုံထန္ဥယ်ာဥ္ထဲမွ မူလရွိသည့္ တ႐ုတ္ဆီးပန္းစိုက္ပန္းအိုးမ်ား အျပင္ က်န္ရွိေသာ အအိုး ၇၀ ေက်ာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ အလွစိုက္ပန္းအိုး အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ ျပသရန္ ပုိ႔လာသည့္ အျမတ္တႏိုးျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ လက္ရာ ျဖစ္ၿပီး ၎အနက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ဆုရရွိခဲ့သည့္ လက္ရာမ်ား ပါ၍ အလွစိုက္ပန္းအိုး၏ ထုလုပ္ပုံစံလည္း လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားထက္ ပိုမိုႂကြယ္ဝပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္