ယူနန္ျပည္နယ္ တာ့လီေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ခရီးသြားအပန္းေျဖေဒသမ်ား စာရင္းထဲသို႔ အေ႐ြးခံရခဲ့

2021-01-14 10:13 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွာ သစ္လြင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ခရီးသြားအပန္းေျဖေဒသမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေက်ညာ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ တာ့လီေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ ခရီးသြားအပန္းေျဖေဒသကုိ ပါဝင္သည့္ အပန္းေျဖေနရာ ၁၅ ခု သည္ စာရင္းထဲသို႔ အေ႐ြးခံရ ခဲ့ပါသည္။

တာ့လီေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕မွာ ယူနန္ျပည္နယ္ တာ့လီ ပိုင္လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပည္နယ္ခြဲ တာ့လီၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိေန၍ နန္ေစာျပည္ႏွင့္ တာ့လီျပည္တို႔၏ ၾကာရွည္ေလးျမင့္ေသာ သမိုင္းကို ဝန္ေဆာင္ထားသည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးေဆာင္ရြက္သည့္ အေရးႀကီးေသာ တံခါးေပါက္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္၍ ပိုင္လူမ်ိဳး ယဥ္ေက်းမႈသယံဇာတပစၥည္းမ်ား ႂကြယ္ဝေသာ၊ လူမ်ိဳးယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေရာေႏွာေပါင္းစပ္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ တာ့လီေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕မွာ အစိမ္းေရာင္ညစ္ညမ္းမဲ့ ခရီးသြားရႈခင္းသာေနရာမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ထုလုပ္၍ ၿမိဳ႕တြင္းမွ ေရသယံဇာတပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာသယံဇာတပစၥည္းမ်ား စသည္တုိ႔ကို အသုံးျပဳၿပီး ေရပူကန္၊ ဘယေဆးပင္မ်ား ဆြတ္ခူးျခင္းႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ထုတ္လုပ္ျခင္း စသည့္ ကစားေပ်ာ္ရႊင္မႈျပဳ အပန္းေျဖလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္၍ ခရီးသည္မ်ားသည္ ေဒသခံ “လူ႔ေလာက အျပင္ဘက္ ၿငိမ္းေအးသာယာေသာ မက္မြန္ပန္းရိပ္ၿမဳံ”ကဲသုိ႔ ၿငိမ္ဆိမ္မႈကို ခံစားေစႏိုင္ပါသည္။

၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေယာင္လီ့ဖ်င္ဇာတ္႐ုံႀကီးကို တာ့လီေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၌ တည္ေဆာက္ၿပီးစီး၍ ဇာတ္႐ုံတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ကယ္ရီယာဝတၴဳအျဖစ္ တင္ဆက္ျပသျခင္း၊ ျပသျခင္း၊ ျပပြဲ၊ အႏုပညာဟင္းလင္းျပင္ႏွင့္ ကစားေပ်ာ္႐ႊင္မႈ စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စုစည္းၿပီး ယူနန႔္ တိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဇီဝခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပူးတြဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ နက္ရႈိင္းစြာေပါင္းစည္းမႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပး၍ ၎သည္ ယူနန႔္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းထဲမွ ေတာက္ပေသာ အမည္ကပ္ျပားသစ္လည္း ျဖစ္လာပါမည္။

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ခရီးသြားအပန္းေျဖေဒသ စုစုေပါင္း အခု ၃၀ ကို အသုတ္ ၃ သုတ္ခြဲျခားၿပီး ထုတ္ျပန္ေက်ညာခဲ့၍ ယခုအခ်ိန္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္င္ေတာ္အဆင့္ ခရီးသြားအပန္းေျဖေဒစ ၄၅ ခု ရွိပါၿပီ။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္