ယူနန္ျပည္နယ္ မြန္ဇိ-ဖ်င္ပ်န္း အျမန္လမ္းမႀကီးသည္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စမ္းသပ္လမ္းေပါက္ခဲ့

2020-12-31 11:41 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

706089_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ဟုန္ဟယ္ ဟာနီလူမ်ိဳးႏွင့္ ယီလူမ်ိဳးတို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပည္နယ္ခြဲ မြန္ဇိ-ဖ်င္ပ်န္း အျမန္လမ္းမႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါၿပီျဖစ္ၿပီး သြားလာသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ၁၂ နာရီတြင္ စမ္းသပ္လမ္းေပါက္ခဲ့ပါသည္။

မြန္ဇိ-ဖ်င္ပ်န္း အျမန္လမ္းမႀကီးသည္ မြန္ဇိၿမိဳ႕ လိမ္ခြၽမ္ၿမိဳ႕နယ္အနီးအနား မွစ၍ ဖ်င္ပ်န္းခ႐ိုင္ တီေဆြေျမာင္လူမ်ိဳး႐ြာ တံခါးအနီးအနားသုိ႔အထိ ေရာက္၍ လမ္းတစ္ခုလံုးသည္ စုစုေပါင္း ၄၀.၄၂၅ ကီလိုမီတာ ရွည္ပါသည္။

706090_670x670

မြန္ဇိ-ဖ်င္ပ်န္း အျမန္လမ္းမႀကီးသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ “၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္” အတြင္း အျမန္လမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းထဲမွ အေရးႀကီးေသာ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္၍ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ “လမ္းေပါက္ႏုိင္လွ်င္ အားလံုးလမ္းေပါက္ေစျခင္း” ဟူေသာ စီမံကိန္းထဲမွ အေရးႀကီးေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည့္အျပင္ ဖ်င္ပ်န္းခ႐ိုင္သို႔ သြားေရာက္သည့္ ပထမဆုံး အျမန္လမ္းမႀကီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္