တာလင္ရထားလမ္း ဖြင့္လွစ္၍ တရုတ္-ျမန္မာအၾကားမွ လူေတြသြားလာျခင္း၊ ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပုိမိုလ်င္ျမန္လြယ္ကူေစ

2020-12-31 10:24 Lancang-Mekong Party

ဒီဇင္ဘာလ(၃၀)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီ တာလီမွ လင္ခ်န္းမီးရထားလမ္း (ေအာက္တြင္ “တာလင္ရထားလမ္း” ဟု ေရးသားမည္) ပထမဆုံးထြက္ခြာသည့္ D8128 ရထားတြဲ စတင္ေျပးဆြဲသည္။

640.webp

640.webp (1)

640.webp (2)

လင္ခ်န္း၏တည္ေနရာသည္ တမူထူးျခားသည္။ တစ္ၿမိဳ႕လုံးရွိ ခ႐ိုင္(၃)ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနၿပီး နယ္စပ္နယ္နမိတ္မ်ဥ္းေၾကာင္းသည္ စုစုေပါင္း(၃၀၀)ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားကား ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္နယ္စပ္ဂိတ္ကို (၃)ခု တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ တာလင္ရထားလမ္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း‌ေၾကာင့္ လင္ခ်န္း၏ တည္ေနရာ အားသာခ်က္ကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ေစသည္။ ရထားလမ္းသည္ လင္ခ်န္းႏွင့္ ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသမ်ားကို ပိုမို နီးကပ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေပးလိုက္ႏိုင္သည္။ လင္ခ်န္းနယ္စပ္ဂိတ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေဒသအသီးသီး၏ ဆက္သြယ္မႈကို ပိုမိုခိုင္ၿမဲအားေကာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယူနန္ႏွင့္အာဆီယံ၏ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို အရွိန္ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

640.webp (3)

တာလင္ရထားလမ္းသည္ တာလီပိုင္တိုင္းရင္းသား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ တာလီၿမိဳ႕မွ ဝူလန႔္ေတာင္ႏွင့္ လန္ခ်န္းျမစ္ကို ျဖတ္သန္းၿပီး လန္ခ်န္းၿမိဳ႕သို႔ ဝင္ေရာက္သည္။

တာလင္ရထားလမ္းသည္ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕၏ ရထားလမ္းမရွိသည့္သမိုင္းကို အဆုံးသတ္လိုက္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့သည္။

640.webp (4)

640.webp (5)

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကူမင္းမွလင္ခ်န္းသို႔သြားရန္ အခ်ိန္(၃)နာရီ(၃၇)မိနစ္သာ လိုအပ္ပါေတာ့သည္။

ရထားလမ္း၏ ဒီဇိုင္းအျမန္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီကီလိုမီတာ(၁၆၀)ျဖစ္ၿပီး လည္ပတ္လိုင္းသည္ စုစုေပါင္း (၂၀၁)ကီလိုမီတာရွည္လ်ားသည္။ ေဝးရွန္း၊ ယူရွင့္၊ လင္ခ်န္း စသည့္ ခရီးသည္ဘူတာ႐ုံအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ထားသည္။

640.webp (6)

တာလင္ရထားလမ္း ဖြင့္လွစ္သည့္ရက္တြင္ တာလင္ရထားလမ္း ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ လင္ခ်န္းဘူတာ႐ုံ ကုန္ပစၥည္းတင္ခ်ရာေနရာတြင္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို ဖြင့္လွစ္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခု တာလင္ရထားလမ္း လင္ခ်န္းဘူတာ႐ုံတြင္ ထြက္ခြာဆိုက္ေရာက္လိုင္း (၇)လိုင္းရွိၿပီး ကနဦးကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစြမ္းအားမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း(၁၈)သိန္းခန႔္ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

viewpoints

တာလင္ရထားလမ္း ဖြင့္လွစ္သည့္အတြက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ အလြန္ဝမ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္ေနၾကပါသည္။ သူတို႔ ဘာေတြေျပာၾကသည္ကို နားဆင္ၾကပါစို႔။

ျမန္မာကြမ္းလုံ-ဟိုပုံး-ခ်င္းေ႐ႊေဟာ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးကုန္သည္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ေဒၚလြင္လြင္မာ--

ရထားလမ္းစတင္ဖြင့္လွစ္သည့္သတင္း ၾကားသိရၿပီးေနာက္ ကြၽန္မ အလြန္အားတက္မိပါသည္။ ျမန္မာကြမ္းလုံ-ဟိုပုန္-ခ်င္းေ႐ႊေဟာ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ကုန္သည္မ်ားအသင္းတြင္ အသင္းသား (၅၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး အသင္းသားအမ်ားစုသည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ဥပမာ- ေ႐ႊမန္းခ်ယ္ရီသြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း စသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ကို အဓိကတင္သြင္းၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေျမၾသဇာကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔‌ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ဧည့္သည္မ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ကူမင္းတြင္ ရွိၾကသည္။ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အနည္းဆုံးကုန္ပစၥည္း တန္(၅၀၀) သယ္ပို႔ရသည္။ ယခင္က ကူမင္းသို႔ ကားျဖင့္သယ္ပို႔ရာတြင္ (၂၄)နာရီၾကာျမင့္သည္။ ယခုအခါ ကိုဗစ္-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးပမာဏ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ဂိတ္ျဖတ္ခ်ိန္ ၾကာျမင့္ေသာေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုန္က် စရိတ္ႏွင့္ အခ်ိန္မွာ တိုးျမႇင့္လာသည္။ ကုန္ပစၥည္းတစ္တန္၏ သယ္ပို႔စရိတ္သည္ တ႐ုတ္ေငြ ယြမ္(၃၀၀)ခန႔္ရွိသည္။ ရထားလမ္းသည္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လြယ္ကူေစၿပီး အထူးလိုအပ္ေနသည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ ခ်င္းေ႐ႊေဟာ္အထိ ရထားလမ္းေဖာက္ႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

လင္ခ်န္း-ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ရန္စန္လုံ--

လင္ခ်န္း-ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းတြင္ အသင္းသားေပါင္း (၂၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး အဓိကမွာ အဝတ္အထည္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ စသည့္သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ျပင္ပမွကုန္သည္မ်ားသည္ လင္ခ်န္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးကို လုပ္ေဆာင္လိုေသာ္လည္း ေခတ္ေနာက္က်သည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေၾကာင့္ အတားအဆီးမ်ားစြာ ျဖစ္ေစသည္။ တာလင္ရထားလမ္းႏွင့္ မၾကာမီဖြင့္လွစ္ေတာ့မည့္ ေမာ္လင္ (ေမာ္က်န္း-လင္ခ်န္း) အျမန္လမ္းမႀကီးတို႔ျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ျပင္ပမွ ကုန္သည္မ်ားကို လင္ခ်န္းသို႔ ေရာက္ရွိလာေစႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လင္ခ်န္းႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးကို ေလ့လာသိရွိကာ လင္ခ်န္းႏွင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ကုန္သြယ္‌ေရး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုလည္း ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လင္ခ်န္းယုံခ်ိန္ကုန္သြယ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဝူခ်ဳံယု--

ကြၽန္ေတာ္တို႔ယုံခ်ိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စက္ပစၥည္းယႏၲရား ထုတ္ကုန္မ်ားကို တင္ပို႔ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဆာ္ဂမ္ေျပာင္း၊ ဝါဂြမ္း စသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားကို တင္သြင္းသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စက္ယႏၲရားမ်ားသည္ အဓိက ကြမ္ရွီ၊ ေဟာ္နန္၊ ေဟာ္ေပ စသည့္ေနရာ‌မ်ားမွျဖစ္ပါသည္။ ရထားလမ္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးသည္ ၎ကဲ့သို႔ေသာ အႀကီးစားကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ပို႔ရာတြင္ အလြန္ အေထာက္အကူျပဳၿပီး ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မၾကာေတာ့ေသာ အနာဂတ္တြင္ တာလင္ရထားလမ္းႏွင့္ ေမာ္လင္အျမန္လမ္းမႀကီးသည္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ အင္အားျဖစ္ေစၿပီး ေမာ္လင္အျမန္လမ္းမႀကီးသည္ ျပည္နယ္အတြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈရွိေစမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ တာလင္ရထားလမ္းသည္ လင္ခ်န္းႏွင့္ ျပည္နယ္ျပင္ပၿမိဳ႕မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လင္ခ်န္းသည္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အျမန္လမ္းမႀကီး လမ္းေၾကာင္းကို အေထာက္အကူျပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေစ်းကြက္ကိုမွီကာ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယူနန္မုန္တင္“ဆုံဆည္းရာ”ယဥ္ေက်းမႈျဖန႔္ခ်ိေရးကုမၸဏီလီမိတက္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေထာင္ဝမ္ထုံ--

လင္ခ်န္းကို ရထားစီးၿပီး “ဆုံဆည္းရာ”အေအးဆိုင္တြင္ ခ်ိန္းကာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနမည္။ တာလင္ရထားလမ္း ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ လင္ခ်န္း၏ ေက်းလက္ေဒသ ခရီးသြားလာေရး၊ all-for-one ခရီးသြားလာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ အရွိန္အဟုန္ျမင့္တက္လာပါေတာ့မည္။ ကြၽန္မသည္ လင္ခ်န္းသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ႏွလုံးသားထဲမွာလည္း လင္ခ်န္းရွိေနပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔လမ္းေပါက္ေတာ့ ကြၽန္မတို႔လင္ခ်န္းေဒသခံ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပင္ပေလာကသို႔ ေမြးရပ္ေျမအလွ၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကို ပိုမိုေက်ာ္ၾကားႏိုင္မည့္အခြင့္အေရးရရွိေနပါသည္။ ကြၽန္မတို႔ ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္း အတြက္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ယူနန္ျပင္ပေဒသတြင္ ဆိုင္ခြဲဖြင့္ၿပီး လင္ခ်န္း၏ သဘာဝစားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို စားသုံးသူမ်ား၏ လွ်ာထိပ္သို႔အျမန္ သယ္ပို႔ေပးလိုပါသည္။

မဟာမဲေခါင္ျမစ္ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအသင္း ဥကၠ႒ လီယူကူး--

လင္ခ်န္ၿမိဳ႕တြင္ ရထားလမ္းေဖာက္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ အႏွစ္(၄၀)ေက်ာ္ ေစာင့္ခဲ့ရပါသည္။ ယေန႔ တာလင္ရထားလမ္း စတင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္အထူးပင္ ဝမ္းသာပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ (၃၀) က ကြၽန္ေတာ္ လင္ခ်န္းသို႔သြားၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သည့္အခါတိုင္း ေတာင္ေတြကို ျဖတ္ၿပီး အခ်ိန္(၁၀)နာရီေက်ာ္ၾကာ ကားစီးရသည္။ လမ္းက်ဥ္းၿပီး ခက္ခဲပါသည္။ ယခုတာလင္ရထားလမ္းရွိေတာ့ ကူမင္းမွ လင္ခ်န္းသို႔ အခ်ိန္(၃)နာရီေလာက္သာၾကာၿပီး လြယ္ကူလ်င္ျမန္လွသည္။ လမ္း‌ေပါက္သြားေတာ့ လင္ခ်န္းမွ မဲေခါင္ျမစ္ ဒုတိယနယ္ပယ္‌ေဒသသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရးအခြင့္အေရးမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အသင္းမွ တာလင္ရထားလမ္း စီးပြားေရးေလ့လာ‌ေရးခရီးထြက္ဖို႔ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

640.webp (7)

ေမာ္လင္အျမန္လမ္းမႀကီးသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ စတင္ၿပီး ကားမ်ားျဖတ္သန္းေျပးဆြဲေတာ့မည္

လင္ခ်န္းၿမိဳ႕၏ ပထမဆုံး အျမန္လမ္း-- ေမာ္လင္အျမန္လမ္းမႀကီးသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ စတင္ၿပီး ကားမ်ားျဖတ္သန္းေျပးဆြဲေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

640.webp (8)

ေမာ္လင္အျမန္လမ္းမႀကီးသည္ ေမာ္က်န္းခ႐ိုင္ ပိရွီၿမိဳ႕ေဟာင္းကေလးမွစတင္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ကူမင္း-ေမာ္ဟန္ အျမန္လမ္းမႀကီးႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေမာ္က်န္းခ႐ိုင္၊ ရွင္းဖ်င္ခ႐ိုင္၊ က်ိန႔္ယြမ္ခ႐ိုင္၊ က်င္တုံးခ႐ိုင္မ်ားကိုျဖတ္သန္းၿပီး လင္ခ်န္းၿမိဳ႕ လင္ရွန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဆုံးသတ္သည္။ ကားမ်ားျဖတ္သန္း သြားလာႏိုင္ရန္ အၿပီးသတ္ၿပီးပါက လင္ခ်န္းမွကူမင္း၏ စုစုေပါင္းအရွည္မွာ (၄၈၀)ကီလိုမီတာရွိၿပီး ယာဥ္ေမာင္းခ်ိန္မွာ ယခင္(၈-၉)နာရီမွ ယခုအခါ (၄-၅)နာရီအထိ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္