ရွင္တိန္-ဇန္ယိ အျမန္လမ္းမႀကီး (ကူမင္းထဲမွ လမ္းေထာက္) သည္ တရားဝင္ လမ္းေပါက္ခဲ့

2020-12-30 17:25 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ရွင္တိန္-ဇန္ယိ အျမန္လမ္းမႀကီး (ကူမင္းထဲမွ လမ္းေထာက္) သည္ တရားဝင္ လမ္းေပါက္၍ ကူမင္းေျမာက္ပိုင္းေဒသ၏ စီးပြားေရးသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစသည့္ “အသက္ေသြးေၾကာ” ကို တရားဝင္ ေဖာက္တြင္းျခင္းကို သေဘာေဆာင္ထား ခဲ့ပါသည္။ လမ္းေပါက္ၿပီးေနာက္ ရွင္တိန္မွ ဇန္ယိသို႔ ယာဥ္ေမာင္းခ်ိန္မွာ ယခင္ ၂ နာရီေက်ာ္မွ ယခုအခါ တစ္နာရီဝက္ခန႔္ အထိ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္။ ရွင္တိန္-ဇန္ယိ အျမန္လမ္းမႀကီး (ကူမင္းထဲမွ လမ္းေထာက္)သည္ အစျပဳရာေနရာမွာ ဝူသင့္-ထန္တိန္-ရွင္တိန္ အျမန္လမ္းမႀကီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၃၄.၄၆၄ ကီလိုမီတာ ရွည္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ကားေမာင္းဆရာႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ပုိေကာင္းေသာ အျမင္အာ႐ုံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ရွိေစရန္ “ကားက ႐ႈခင္းထဲမွာ ေမာင္းႏွင္းျခင္း၊ လူက ပန္းခ်ီထဲမွာ လည္ပတ္ျခင္း” ျဖစ္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ရရွိေစရန္ ကူမင္း ရွင္တိန္-ဇန္ယိ အျမန္လမ္းမႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ကြၽမ္းက်င္ေသာ ရႈခင္းဒီဇိုင္းဆြဲျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အရည္အေသြး ရွိေသာ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားကုိ အထူးဖိတ္ၾကား၍ ရွင္တိန္၏ သမိုင္းကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ဒီဇိုင္းဆြဲ၍ "ခရီးရွည္ခ်ီတက္ပြဲလမ္းမ်ားကုိ ျပန္ေလွ်ာက္ျခင္း"ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္အျဖစ္ ရွင္တိန္-ဇန္ယိ အျမန္လမ္းမႀကီး (ကူမင္းထဲမွ လမ္းေထာက္)၏ လမ္းေၾကာင္းယဥ္ေက်းမႈကို သတ္မွတ္ထားခဲ့ပါသည္။

ရွင္တိန္-ဇန္ယိ အျမန္လမ္းမႀကီး (ကူမင္းထဲမွ လမ္းေထာက္)သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းၿမိဳ႕မ်ားပတ္ အျမန္လမ္းမႀကီးမ်ားထဲမွ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ထြက္ခြာၿပီး စီခြၽမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ တိဗက္ျပည္နယ္တုိ႔သို႔ ဝင္ေရာက္ေသာ အေရးႀကီးေသာ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္တိန္-ဇန္ယိ အျမန္လမ္းမႀကီး (ကူမင္းထဲမွ လမ္းေထာက္)သည္ လမ္းေပါက္ၿပီးေနာက္ ေကြက်ဴးျပည္နယ္၊ စီခြၽမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွ ယူနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ပိုင္းသို႔ သြားလွ်င္ ရွင္တိန္-ဇန္ယိ အျမန္လမ္းမႀကီးျဖင့္ ဝူသင့္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး တိုက္႐ိုက္ေရာက္ႏိုင္၍ ခရီးစဥ္ တိုေစသည့္အျပင္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕ ေဒသဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အေထြေထြ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အခ်က္အခ်ာ တည္ေဆာက္ရန္ တြန္းအားေပးမည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္