ယူနန္ ဖုယြမ္ခ႐ိုင္၌ ပထမအႀကိမ္ ဆီးႏွင္းက်ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေရာင္အဝတ္ကို ဝတ္ဆင္ထားသကဲ့သို႔ အလြန္လွပ

2020-12-28 18:25 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ေလထုေအး ထိခိုက္ခံေသာေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၌ ဆီးႏွင္းက်၍ ယူနန္ျပည္နယ္ ဖုယြမ္ခ႐ိုင္၌ လွပေသာ ေရခဲႏွင့္ ဆီးႏွင္း႐ႈခင္းကို ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။ အေဝးသို႔ ေမွ်ာ္ၾကည့္လွ်င္ ဖုယြမ္ခ႐ိုင္၌ ေတာေတာင္အႏံွ႔ ဆီးႏွင္းျဖဴျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည့္ ႐ႈခင္းကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္၍ ေငြေရာင္အဝတ္ကို ဝတ္ဆင္ထားသကဲ့သို႔ အလြန္လွပါသည္။

00303003064_ba856eb7

00303003065_2979a3e2

00303003066_c6a3f60d

00303003067_ecf13e70

00303003068_27ad6230

00303003069_f7832715

00303003070_8a5d1199

00303003091_ea8c4ae0

00303003092_779048a0

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ