ယူနန္ရွီမိန္၌ ရြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္ ေကာ္ဖီေစ့ကို ဆြတ္ခူးၿပီး လွန္းရန္ အလုပ္႐ႈေန

2020-12-28 18:03 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) အခုေလာက ယူနန္ျပည္နယ္ ရွီမိန္ ဝလူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခ႐ိုင္ လစ္စို႐ြာမွ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္ ေကာ္ဖီေစ့ကို ဆြတ္ခူးၿပီး ေနပူလွန္းရန္ အလုပ္ရႈေနၾကပါသည္။ အခုႏွစ္မ်ားတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ရွီမိန္ ဝလူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခ႐ိုင္သည္ ေကာ္ဖီ အတိုင္းအတာႀကီးမားစြာ စိုက္ပ်ိဳးရန္ တြန္းအားေပးသည္ကို အေျခခံျပဳအားျဖင့္ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ နည္းပညာ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးလုပ္ငန္း မ်ားကို သက္ႂကြစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္၍ ေဒသထြက္ ေကာ္ဖီမ်ားကို ေသသပ္ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

00303010509_01a39a3c

00303010510_156a35b9

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ