အရသာေကာင္းေသာ ယူနန႔္အစားအစာ၊ Truffe ႏွင့္ ၾကက္သား စြတ္ျပဳတ္

2020-12-22 18:17 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) Truffe သည္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာ ပရုိတင္းဓာတ္ႏွင့္ ေအမီႏုိအက္ဆစ္ ၁၈ မ်ဳိးကုိ ပါထား၍ ပုိမုိျမင့္မားေသာ အာဟာရတန္ဖုိး ရွိကာ ေဆာင္းရာသီအစပုိင္းမွ အဖုိးတန္လွသည့္ အစားအစာကုန္ၾကမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ထြက္ကုန္အေရအတြက္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ စားသံုးသူတုိ႔သည္ Truffe အေပၚ ခ်ီးက်ဴးမႈ မ်ားေသာေၾကာင့္ မဲတူးတူးျဖစ္သည့္ အျပင္ရုပ္သြင္ေပၚတြင္ လွပေခ်ာေမာေသာ အေပၚအက်ႌတစ္ထည္ကုိ ဝတ္ထား၍ စားပြဲေပၚတြင္ “စိန္နက္” ျဖစ္သည့္ အေခၚအေဝၚ ရွိပါသည္။

1

ယူနန္ျပည္နယ္ ယိရွီးၿမိဳ႕ က်န္းခြၽမ္းရပ္ကြက္၌ တည္ရွိေနသည့္ ယီရွီးဘုိင္ေက်းရြာသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ ပုိမုိျမင့္မား၍ စည္စည္ေဝေဝ ႁပြတ္ႁပြတ္သိပ္သိပ္ရွိသည့္ သစ္ေတာရုကၡပင္မ်ား ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ထင္းရွဴးပင္ မ်ားျပားပါသည္။ သဘာဝအေျခအေန ထူးကဲေကာင္းမြန္လွေသာ ရာသီဥတု၊ ေျမဆီလႊာႏွင့္ သစ္ေတာရုကၡပင္မ်ား စသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ မွီခုိအားထား၍ Truffe သည္လည္း ဤေနရာ၌ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာပါသည္။ ေဒသခံတုိ႔သည္ မူလေနရာမွ ဘဲေရးယူ၍ အိမ္တံခါးဝမွ “အရသာေကာင္းေသာ အစားအေသာက္” ကုိ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ကုိင္ထား၍ ယီရွီးဘုိင္သဘာဝစားဆုိင္၏ ဆုိင္ပုိင္ရွင္ က်င္းဟံုသည္ ၄င္းထဲမွ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။

2

ႏုိဝင္ဘာလသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ Truffe ျဖင့္ စြတ္ျပဳတ္သည့္ ၾကက္သား၏ အရသာသည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ပါသည္၊ ပုိရင့္မွည့္သည့္ Truffe ၏ အရသာသည္ ပုိေမႊးပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ Truffe ႏွင့္ ၾကက္သား စြတ္ျပဳတ္သည္ အရသာ ေကာင္းမြန္ၿပီး လူအုိလူငယ္မေရြး စားႏုိင္၍ ေဆာင္းရာသီတြင္ အားျဖည့္ရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Truffe ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စားသံုးသည့္ က်င္းဟံု ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

3

အာဟာရႏွင့္ အရသာကုိ အစြမ္းကုန္ ထိန္းသိမ္းေစရန္အတြက္ ၾကက္သားဆုိလွ်င္ ၁ ႏွစ္ခန႔္ၾကာခံ ျဖန႔္ခြဲေမြးျမဴသည့္ ရပ္ရြာထြက္ၾကက္ကုိ ေရြးခ်ယ္သံုးျပဳရန္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္၊ ဤကဲ့သုိ႔ ၾကက္သားသည္ ျဖည္းျဖည္းစြာ စြတ္ျပဳတ္ရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ Truffe ႏွင့္ ၾကက္သား စြတ္ျပဳတ္ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်င္းဟံုသည္ မူလအရသာကုိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲထိန္းသိမ္း၍ ပုိလွ်ံေသာ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားကုိ Truffe ႏွင့္ ၾကက္သားတုိ႔၏ ေမႊးရနံ႔ႏွင့္ ခ်ဳိဆိမ့္ျခင္းအား မဖ်က္ဆီးေစႏွင့္။ သူ၏ ခ်က္ျပဳတ္နည္းအရ စြတ္ျပဳတ္ခ်ိန္တြင္ ဂ်င္းမ်ား၊ ဖာလာမ်ားသာ ထည့္၍ စြတ္ျပဳတ္ၿပီးေသာအခါတြင္ ဆားနည္းနည္းထည့္ၿပီးမွ စားႏုိင္ပါသည္။

4

Truffe ၏ ထူးျခား႐ႈပ္ေထြးေသာ ေမႊးရနံ႔ႏွင့္ ရပ္ရြာထြက္ၾကက္သား၏ ခ်ဳိဆိမ့္ျခင္း ဖက္စပ္ထား၍ လူမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ထားပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္