ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ COVID-19 ျဖစ္ပြားစဥ္ကာလအတြင္း ေနစဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားအား အဆက္မျပတ္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေငြေပး

2020-12-22 18:06 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) စာရင္းေကာက္ယူျခင္းအရ တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းထဲမွ ဝူက်ားဝန႔္၊ လင္ရွီးလမ္းရွိ Walmart ၊ ဟုိင္ဖန႔္၊ ဟြားလက္ကုတ္ဟု ေခၚသည့္ အႀကီးစားစူပါမားကက္ ၄ ခုသည္ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ (COVID-19) အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားစဥ္ကာလအတြင္း ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ဟင္သီးဟင္းရြက္ ၈.၄ တန္၊ အသား ၄.၇ တန္၊ ေက်းငွက္ႏွင့္ ဥမ်ား ၃.၄ တန္၊ သစ္သီးဝလံ ၃.၈ တန္ကုိ စုစုေပါင္းေထာက္ပံ့၍ ေဘးနားမွ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသံုးရန္ ေနစဥ္သံုးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ျငိမ္ေစရန္အတြက္ အေရးပါေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္ဟု သိရွိရခဲ့ပါသည္။

1

အဆုိပါ ကုမၸဏီ ၄ ခုႏွင့္ COVID-19 ျဖစ္ပြားစဥ္ကာလအတြင္း အစားအေသာက္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ အြန္လုိင္းေရာင္းခ်ေရးတုိ႔ကုိ အဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၁၂ ခုတုိ႔သုိ႔ ေထာက္ပံ့ေငြ စုစုေပါင္း အယြန္ ၁.၃ သန္းကုိ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခုတေလာ တ႐ုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း (ကူမင္း စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္) စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီသည္ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

2

ထုိ႔ျပင္၊ အခုတေလာ တ႐ုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း (ကူမင္း စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္) မွာလည္း လ်ာထားခ်က္ရွိသည့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီ (လက္ကားေရာင္းျခင္း၊ လက္လီေရာင္းျခင္း၊ စားေသာက္ေရးလုပ္ငန္း) ၃၄ ခုသုိ႔ တုိးလာျခင္း တည္ျငိမ္ေစရန္၊ စားေသာက္သံုးစြဲျခင္း တြန္းေဆာ္ရန္ ေထာက္ပံ့ေငြ အယြမ္ ၂.၄၅ သန္း ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္၍ အဆင့္ျမင့္သိပံၸနည္းပညာ လုပ္ငန္းကုမၸဏီအျဖစ္ သစ္လြင္ တိက်ျပတ္သားစြာ ယူဆသည့္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ၃၃ ခုသုိ႔ ကုိယ္တုိင္ေထာက္ပံ့ေငြ အယြမ္ ၃.၂၆ သန္း ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ၃ ခုမ်ားမွာ စာတမ္းတင္ျပသည့္ စီမံကိန္း ၃ ခုသုိ႔ အယြမ္ ၉.၇၅ သိန္း ထုတ္ေပး၍ ရပ္ကြက္အဆင့္ COVID-19 ခုခံတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ သိပံၸနည္းပညာ စီမံကိန္းမ်ားသုိ႔ အစံုလုိက္ျဖစ္ေအာက္ တင္ဆင္ေပးသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကုိ ေပးမည္ စသည္တုိ႔အား ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္မည္။

3

ႏုိဝင္ဘာလတြင္ တ႐ုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း (ကူမင္း စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္) သည္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား ကူညီပံ့ပုိးေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေပၚလစီမ်ားကုိ အဆက္မျပတ္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုး၍ ေထာက္ပံ့ေငြ အယြမ္ ၈၅ သန္းေက်ာ္ ထုတ္ေပးခဲ့ပါၿပီ။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္