အြန္လိုင္းျပပြဲပလက္ေဖာင္းကို ထုလုပ္၍ ျပတိုက္ကို ကုန္သြယ္ေရးစင္တာသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြား

2020-12-15 09:47 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

705209

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အဆန္းထြင္မႈ ယူနန္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အြန္လိုင္း ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲကို စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ယူနန္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဦးစီးက်င္းပၿပီး ယူနန္အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာန တာဝန္ခံ က်င္းပ၍ ျပပြဲ၏ ေခါင္းစဥ္မွာ "ေခတ္သစ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈအသစ္၊ စြမ္းရည္အသစ္" ျဖစ္ကာ အြန္လိုင္းႏွင့္ ေအာ့ဖ္လိုင္းတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း က်င္းပ၍ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ အခု ၆၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ရန္ ဆြဲေဆာင္လာပါသည္။

အြန္လိုင္းတြင္ နည္းလမ္းသံုးေလးငါးျဖင့္ ျပပြဲပါဝင္ႏိုင္

ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ (COVID-19) အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါကို ေနသားတက် ခုခံတိုက္ဖ်က္ရာတြင္ က်င္းပသည့္ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ "အြန္လိုင္"သည္ ဤအႀကိမ္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲ၏ အႀကီးဆုံးေသာ ထူးျခားမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ယူနန္အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနသည္ ၿဂိဳလ္တုတီဗီ႐ုပ္သံလိုင္ကို အဓိကအားျဖင့္ Alibaba Cloud ႏွင့္ အဆန္းထြင္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အတူတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ အြန္လိုင္းျပပြဲ၊ အြန္လိုင္းဖြင့္ပြဲ၊ အြန္လိုင္း E-commerce ႏွင့္ အြန္လိုင္းကိန္းဂဏန္း တုိ႔ကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း အြန္လိုင္း ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲ၏ VR ျပပြဲကို စီစဥ္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ျပသျခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္း၊ ဖလွယ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ လႈပ္ရွားမႈျပဳျခင္း စုစည္းထားသည့္ အြန္လိုင္းျပပြဲပလက္ေဖာင္း တစ္ခုကို ထုလုပ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္ခြဲ (ၿမိဳ႕) ၁၆ ခုမွ ယဥ္ေက်းမႈကုမၸဏီ စလုံးသည္ အြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ျပခန္း ခင္းက်င္းတည္ေဆာက္ၿပီး ကုန္စည္ျပသျခင္းႏွင့္ ခင္းက်င္းျပသေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေစႏိုင္မည္။

ထို႔ျပင္၊ အြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ သတင္းအေျခအေန၊ ထူးျခားခ်က္ရွိၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေရး၊ ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္သည့္ အေရးပါေသာ ဧည့္သည္မ်ား၊ အြန္လိုင္းအေပၚ ျပပြဲလည္ပတ္ျခင္း၊ ျပပြဲစီးပြားေရး စသည့္ ျပပြဲ၏ သတင္းအေျခအေနမ်ားကိုလည္း ရွိပါသည္။ Alibaba Cloud ၏ အဓိကနည္းပညာမ်ားကို မွီခို၍ ဤအႀကိမ္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲသည္ သိပံၸနည္းပညာအစြမ္းသတၱိ ရွိသည့္၊ ေတြ႕ၾကံဳခံစားမႈ အဆင့္အတန္းတိုးလာသည့္၊ စနစ္အဆန္းထြင္သည့္ အြန္လိုင္း ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲျဖစ္ေစရန္ ထုလုပ္ႏုိင္မည္။

ေအာ့ဖ္လိုင္းျပပြဲကုိ အိမ္ေရွ႕တြင္ လည္ပတ္ႏိုင္

ေအာ့ဖ္လိုင္းတြင္ ကုန္စည္ျပသျခင္းႏွင့္ ခင္းက်င္းျပသေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ဤအႀကိမ္ ကုန္စည္ျပပြဲ၏ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအႀကိမ္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲသည္ ယခင္က ျပပြဲကို အခန္းထဲ၌ စုစည္းက်င္းပသည့္ နည္းလမ္းကို ပထမဦးဆံုး ခ်ိဳးဖ်က္ပစ္၍ ျပပြဲကုိ တစ္မ်ဳိးတည္းသာရွိသည့္ ျပတုိက္မွ

ျပည္သူလူထုႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈေနရာႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးစင္တာမ်ားသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ က်င္းပရာေနရာ ၁၀ ခု၌ တစ္ျပည္နယ္လုံး ျပည္နယ္ခြဲ (ၿမိဳ႕) ၁၆ ခု၏ ထူးခြၽန္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားကို စုစည္း၍ ႂကြယ္ဝမ်ားျပားေသာ ျပည္နယ္ခြဲ(ၿမိဳ႕) လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း စီစဥ္ခဲ့ၾကပါသည္။

၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းက်င္းပရာေနရာခြဲတြင္ ျပည္နယ္ခြဲ(ၿမိဳ႕) စလံုးသည္ ကိုယ္ပိုင္ ထူးျခားမႈ အရွိဆုံးေသာ ယဥ္ေက်းမႈကျပပြဲမ်ားကို ျပပြဲ၌ ကျပ၍ လူေတြသည္ အိမ္ေရွ႕တြင္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲကို လည္ပတ္ႏိုင္ၿပီး ႂကြယ္ဝမ်ားျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကိုလည္း ႐ႈစားႏိုင္ေစခဲ့ၾကပါသည္

 

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္