ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ

2020-12-11 17:04 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

690178_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕၌ စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ေရွ႕ေဆာင္ၫႊန္ျပကုမၸဏီ ၁၇ ခုမွ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထူးျခားမႈရွိ ထြက္ကုန္ပစၥည္း ၈၇ မ်ိဳးကို လက္ေ႐ြးစင္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ၁၃ ရက္ၾကာသည့္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီျခင္းႏွင့္ ျပသျခင္းအား ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

690179_670x670

ဤအႀကိမ္ ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲမွာ "ယူနန္႔ ေတာေတာင္မွ ထြက္ရွိေသာ အဖိုးတန္ ရွားပါးသည့္ အစားအစာမ်ားကို အတူစံစားၾက၊ က်န္းမာေသာဘဝကို ဖန္တီးျခင္း"ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္အျဖစ္ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕၏ ေစ်းကြက္ႀကီးေသာ၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ လ်င္ျမန္ေသာ အားသာခ်က္မ်ားကို မွီခို၍ ယူနန္ျပည္နယ္ ထူးျခားေသာ၊ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ သစ္ေတာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္း၌ ကိန္းေအာင္းတည္ရွိသည့္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ သစ္ေတာ သဘာဝထြက္ကုန္မ်ားကို တစ္ဆင့္တိုးၿပီး အျပည့္အဝ ျပသကာ ရွန္ဟိုင့္စားသုံးသူမ်ားသည္ ယူနန႔္ သစ္ေတာ္ သဘာဝထြက္ကုန္မ်ား၏ ထူးျခားေသာ ညႇိဳ႕ႏိုင္စြမ္းမ်ားကုိ ခံစားေစ၍ သစ္ေတာ သဘာဝထြက္ကုန္မ်ားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ထြက္ခြာရန္ ကူညီကာ ယူနန႔္ ကုန္းျပင္ျမင့္ေပၚမွ ထူးျခားမႈရွိေသာ သစ္ေတာ သဘာဝထြက္ကုန္မ်ား၏ နာမည္ေက်ာ္မႈကို တိုးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အခု ယူနန္ျပည္နယ္မွ သစ္က်ားသီးႏွင့္ ၾသစေၾတးလီးယား အခြံမာအသီးမ်ားျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္ အခြံမာအသီးမ်ား၊ Tricholoma matsutake (lto et lmai) Singer ႏွင့္ Truffe မ်ားျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္ စားသုံးႏိုင္သည့္ ေတာမႈိမ်ား၊ ရႉဒိုဂ်င္စင္းႏွင့္ ဂက္စထ႐ိုဒီယာအီလာတာမ်ားျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္ သစ္ေတာထြက္ ဘယေဆးမ်ားတုိ႔၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ အေရအတြက္တုိ႔သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ ပထမေနရာတြင္ ေန၍ အရည္အေသြးသည္ နာမည္ထင္ရွား လွပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္