ယူနန္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔အၾကားမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံနည္းပညာဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ေအာင္ျမင္ခ်က္သည္ မ်ားမ်ားရွိ

2020-12-11 17:02 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

689415_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) မဟာမဲေခါင္ျမစ္ဝွမ္း ေျခာက္ႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံနည္းပညာ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းအဖြဲ႕ စသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ပလက္ေဖာင္းမ်ားကုိ မွီခုိ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး သိပၸံပညာတံခြန္အသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသနဌာနတို႔သည္ ဆိုယာပဲ၊ ႐ုကၡပင္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ယာစိုက္စပါး၊ အာလူး၊ ႀကံပင္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီးပြားေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ နက္ရႈိင္းေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္၍ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

689416_670x670

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ Non-transgenic soybean မ်ိဳးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ေသာ့ခ်က္အတတ္ပညာတုိ႔၏ စမ္းသပ္မႈႏွင့္ စံျပျခင္းတုိ႔ကုိ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္၍ အထြက္ႏႈန္း ျမင့္မားေသာ၊ ေရာဂါခုခံႏိုင္ေသာ၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ၊ ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီတြင္ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္သည့္ ဆိုယာပဲမ်ိဳးသစ္ ၃ မ်ိဳးကို ပူးေပါင္းေ႐ြးခ်ယ္ ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

689417_670x670

ထို႔ျပင္ လူခြၽန္ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းဘက္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ ထူးခြၽန္ေသာ လူငယ္သိပၸံပညာရွင္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား စုစုေပါင္း ၁၁ ေယာက္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး သိပၸံပညာတံခြန္အသင္းသို႔ တစ္ႏွစ္ၾကာေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖလွယ္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္၊ ၎လူဦးေရသည္ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ ထူးခြၽန္ေသာ လူငယ္သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ေလးပုံတစ္ပုံ ရွိပါသည္။

689418_670x670

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္