ယူနန္ က်င့္ဟူေရကန္စိုစြတ္ေျမသည္ ငွက္မ်ားၾကည့္ရႈရန္ အေကာင္းဆုံးေသာ အခ်ိန္သုိ႔ ဝင္ေရာက္

2020-12-11 16:59 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

139542167_16063535234571n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) အခုေလာက ယူနန္ျပည္နယ္ က်င့္ဟူေရကန္စိုစြတ္ေျမ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ လွည့္လည္စစ္ေဆးသူသည္ ေန႔စဥ္လွည့္လည္ရာတြင္ Ciconia nigra၊ တ႐ုတ္ဟသၤာ၊ Milvus migrans ႏွင့္ Buteo buteo စသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အေလးေပးထိန္းသိမ္းေသာ ေတာ႐ိုင္းငွက္မ်ိဳးမ်ားကို ေတြ႕ျမင္၍ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္မိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ Fulica atra၊ Phalacrocorax carbo၊ Tadorna ferruginea ႏွင့္ Anser anser စသည့္ ဧည့္သည္ငွက္မ်ား အမ်ားအျပား ေရာက္ရွိလာျခင္း ႏွင့္အမွ် က်င့္ဟူေရကန္စိုစြတ္ေျမသည္ ေဆာင္းရာသီတြင္ ငွက္မ်ားၾကည့္ရႈရန္ အေကာင္းဆုံးေသာ အခ်ိန္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

139542167_16063535235251n

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေဆာင္းရာသီကူးရန္ က်င့္ဟူေရကန္စိုစြတ္ေျမသို႔ လာေရာက္ေသာ ဧည့္သည္ငွက္မ်ားသည္ အေကာင္ ၃ ေသာင္းခန႔္ ရွိ၍ ငွက္မ်ိဳးေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ကုိ ႀကီးကပ္စစ္ေဆးမိပါၿပီ၊ ၎အနက္ Ciconia nigra၊ Metopidius indicus၊ Grus grus၊ Plegadis falcinellus၊ Platalea leucorodia ႏွင့္ Anastomus oscitans စသည့္ ရွားပါးေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ ငွက္မ်ိဳးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

139542167_16063535235881n

က်င့္ဟူေရကန္သည္ ယူနန႔္ ကုန္းျပင္ျမင့္စိုစြတ္ေျမမ်ားထဲမွ စံျပစိုစြတ္ေျမ ျဖစ္႐ုံသာမက ယူနန္အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ကုန္းျပင္ျမင့္ေပၚမွ ကိုယ္စားျပဳႏုိင္သည့္ စိုစြတ္ေျမ တစ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ က်င့္ဟူေရကန္စုိစြတ္ေျမသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ပုိင္းမွ ဧည့္သည္ငွက္မ်ား ေျပာင္းေ႐ႊ႕သည့္ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိေန၍ ဧည့္သည္ငွက္မ်ား ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ အေရးႀကီးေသာ စုစည္းရာေနရာႏွင့္ အနားယူရာေနရာ ျဖစ္႐ုံသာမက ယူနန္-ေကြ႕က်ိဳး ကုန္းျပင္ျမင့္ေပၚမွ အေရးႀကီးေသာ ေရငွက္မ်ား ေဆာင္းရာသီကူးသည့္ မွီတင္းေနထိုင္ရာေနရာလည္း ျဖစ္ပါသည္။

139542167_16063535236591n

139542167_16063535237161n

139542167_16063535237821n

139542167_16063535238461n

139542167_16063535239161n

139542167_16063535239831n

139542167_16063535240381n

139542167_16063535240881n

139542167_16063535241441n

139542167_16063535242011n

139542167_16063535242711n

139542167_16063535243321n

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ