ကူမင္းဧရိယာအပိုင္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၌ စနစ္အဆန္းထြင္မႈ၏ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္

2020-12-02 09:43 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

688725

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္းမွာ စနစ္အဆန္းထြင္လုပ္ငန္း အစည္းအေဝးကို က်င္းပ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စနစ္အဆန္းထြင္လုပ္ငန္းကို ၿခဳံငုံသုံးသပ္ၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အဓိကအလုပ္တာဝန္မ်ားကို စီစဥ္၍ စနစ္အဆန္းထြင္မႈကုိ သစ္လြင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကုိ ရရွိေစရန္အတြက္ သစ္လြင္ေသာ ေလွကားထစ္သုိ႔ ထပ္တက္ေစရန္အတြက္ ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးတြင္ စနစ္အဆန္းထြင္မႈ၏ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္႐ြက္မည္။ တ႐ုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း (ကူမင္း စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္) စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီ တာဝန္ခံ လီဟယ္လ်ဴသည္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး မိန႔္ခြန္းစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

688726

တ႐ုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း တစ္ခုလံုးသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္၏ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အထူးသျဖင့္ စနစ္အဆန္းထြင္မႈ ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို နက္ရႈိင္းစြာ သင္ၾကားေလ့လာၿပီး သေဘာေပါက္နားလည္၍ “တိုင္းျပည္အတြက္ စနစ္စမ္းသပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေဒသအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွာေဖြေပးျခင္း” ျဖစ္သည့္ တာ၀န္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲမွတ္ထား၍ တာ၀န္ယူလိုစိတ္ႏွင့္ အေရးတႀကီး သေဘာထားကို ခိုင္ၿမဲေစ၍ ပိုမိုႀကီးမားေသာ ရဲစြမ္းသတၱိျဖင့္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ အစျပဳရာေနရာတြင္ စနစ္အဆန္းထြင္မႈကို ျမႇင့္တင္၍ ေအာင္ျမင္မႈအသစ္မ်ားကို ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လီဟယ္လ်ဴက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္