တရုတ္-ျပင္သစ္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး ရက္သတၱပတ္လႈပ္ရွားမႈပြဲကုိ ကူမင္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပ၍ hypha အႏုပညာလက္ရာကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ ပထမဦးဆံုးျပသခဲ့

2020-11-26 15:31 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) သတၲမအႀကိမ္ တရုတ္-ျပင္သစ္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းေဒသ မွ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ တရုတ္-ျပင္သစ္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး ရက္သတၱပတ္ လႈပ္ရွားမႈပြဲ၏ ကြင္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထုိေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ ပထမဦးဆံုး ျပသသည့္ hypha အႏုပညာလက္ရာ “ေန၏တံခါး#၂” ကုိ ကူမင္း ရွင္းရင္ခ်မ္၌ စတင္ျပသ ခဲ့ပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔အစုိးရ သတင္းမီဒီယာရံုးခန္းမွ အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ ဒုတိယတာဝန္ခံ ဖုန္ပ်င္းက တရုတ္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးသည္ သမုိင္းၾကာရွည္လွပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနန္ျပည္နယ္မွ ဖူအယ္လက္ဖက္ေျခာက္၊ ေကာ္ဖီ စသည့္ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီပြဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ကုိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၌ က်င္းပ၍ ယူနန႔္ တုိင္းရင္းသား အဆုိအကကုိလည္း ပါရီၿမိဳ႕ စသည့္ ျပင္သစ္ၿမိဳ႕မ်ား၌ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပသခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အျမတ္တႏုိးျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ လက္ရာမ်ားျပပြဲကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ၍ ဤသည္ အတုိင္းအတာႀကီးမားေသာ၊ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေသာ၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားျပာေသာ ယဥ္ေက်းမႈျပပြဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္းသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အၾကားမွ နားလည္မႈႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ ပုိမုိနက္႐ႈိင္းေစသည္ ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

တရုတ္-ျပင္သစ္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး ရက္သတၱပတ္အတြင္း ျပင္သစ္အႏုပညာရွင္ နီခတုလာေဖ ဖန္တီးျပဳလုပ္သည့္ လက္ရာ “ေန၏တံခါး#၂” ကုိ ျပသသည့္အျပင္ “လွပေသာယူနန္” “ယူနန္လူ ျမင္သည့္ ျပင္သစ္” ဓာတ္ပံုျပပြဲ စသည့္ ယဥ္ေက်းမႈလႈပ္ရွားမႈပြဲမ်ား ကုိလည္း က်င္းပ၍ တရုတ္ယူနန္သည္ ျပင္သစ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ တစ္ဆင့္တုိး၍ ေလးနက္လာေစမည္။

ေနနာရီျဖင့္ ထုိးတြင္းဉာဏ္အျဖစ္ ဖန္တီးျပဳလုပ္သည့္ “ေန၏တံခါး#၂” သည္ တရုတ္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ေခတ္မီအႏုပညာႏွင့္ ဇီဝပစၥည္းနယ္ပယ္မွ အဆန္းထြင္ေရး သိပံၸနည္းပညာတုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္သည့္ အႏုပညာလက္ရာ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္၌ ျပသသည့္ ပထမဦးဆံုး hypha အႏုပညာလက္ရာအျဖစ္ “ေန၏တံခါး#၂” ကုိ hypha ဟူေသာ ညစ္ညမ္းမဲ့ပစၥည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ျဖစ္လာပါသည္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ျပသခ်ိန္သည္ လာမည့္ႏွစ္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း (Convention on Biological Diversity - CBD) ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေသာႏုိင္ငံမ်ားညီလာခံ (COP15) က်င္းပခ်ိန္အထိ ေရာက္မည္။

ခ်မ္တူၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ျပင္သစ္ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုးမွ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ဝန္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီး ဘုိင္ေလာ့ဟြာက သတၲမအႀကိမ္ တရုတ္-ျပင္သစ္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလ၏ ေခါင္းစဥ္သည္ “ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး” ျဖစ္၍ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားျဖင့္ လူေတြသည္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္သံုးႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အားေပး၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အယူဝါဒကုိ တုိးျမႇင့္ၿပီး သဘာဝေလာကႀကီးကုိ တန္ဖုိးထားပါသည္။ 

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ