ထိန္ခ်ံဳး၌ သမိုင္း အႏွစ္ တစ္ရာေက်ာ္ရွိေသာ ဆီစကၠဴထီးသည္ သက္ရွိစြမ္းအားသစ္ ေပၚေပါက္လာ

2020-11-20 14:32 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

139523738_16056613875211n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ယူနန္ျပည္နယ္ ထိန္ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕ ကုတုံၿမိဳ႕နယ္ ရွင္ရန္႐ြာထဲတြင္ ဆီစကၠဴထီးမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ သမိုင္း အႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ ရွိေသာ္လည္း စက္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ ထီးမ်ား၏ ေပၚေပါက္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းအားသာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လက္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ ဆီစကၠဴထီးမ်ား၏ ေစ်းကြက္ကုိ ပိုမိုေသးငယ္သြားေစခဲ့ပါသည္။ အခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေဒသခံခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္လာသည္ ႏွင့္အမွ် ပုံစံထူးျခား၊ ဒီဇိုင္းလွပေသာ ဆီစကၠဴထီးသည္ လက္မႈအႏုပညာပစၥည္းအျဖစ္ ခရီးသည္မ်ား ႏွစ္သက္ခံ၍ အႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ ဆင္းသက္လာသည့္ ဆီစကၠဴထီးသည္ သက္ရွိစြမ္းအားသစ္ ေပၚေပါက္လာေနပါသည္။

139523738_16056613875881n

139523738_16056613876471n

139523738_16056613877101n

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္