ယူနန္ ေက်ာက္ေလွကားရြာ ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းအားျဖင့္ လွပေသာ ေက်းရြာကို ရႈစား

2020-11-20 14:17 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

00302781547_c1c491a1

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္း တိုင္လူမ်ိဳး၊ ဂ်င္းေဖာလူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပည္နယ္ခြဲ ရင္က်န္းခ႐ိုင္ ထိုက္ဖ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေလွကား႐ြာသည္ ေတာင္ပိုင္း ေရွးေခတ္ပိုးလမ္းမတြင္ ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာသည့္ အေရးႀကီးေသာ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း ျဖစ္၍ မတ္ေစာက္ေသာ ကမ္းေစာက္ေပၚတြင္ ေလွကားမ်ား တူးေဖာက္ၿပီး ခရီးထြက္ေသာေၾကာင့္ ဤနာမည္ ရရွိပါသည္။ ေက်ာက္ေလွကား႐ြာသည္ ထုံပီကြမ္ ျပည္နယ္အဆင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ႏွင့္ အလြန္နီး၍ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းႏႈန္းသည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ ရွိ၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ိဳးကြဲ အႂကြယ္ဝဆုံးေသာ၊ ငွက္မ်ိဳး စုစည္းျခင္း အမ်ားဆုံးေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

00302781549_44afce29

00302781550_d0483c54

00302781552_3d40d495

00302781553_06caa6aa

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္