ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ မ်ားမ်ားတည္ေဆာက္ေန

2020-11-19 11:17 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ခ်မ္ကြန္ရပ္ကြက္တြင္ တည္ရွိေနသည့္ ကူမင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပန္းမန္ ေလလံတင္ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသည္ အာရွရွိ အႀကီးဆုံးေသာ မုိးဆန္းပန္းမ်ား ေလလံတင္ေရာင္းေစ်း ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းဇယားကိန္းဂဏန္း အရ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း မုိးဆန္းပန္းေရာင္းေကာင္းသည့္ အခါ တစ္ေန႔ ဤေနရာမွ ပန္းတစ္ခုိင္ ၈ သန္းမွ ၁၀ သန္းအထိ ျပည္ပသို႔ ေရာင္းခ်၍ ၎အနက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွသည္ ယူနန႔ပန္း၏ ႐ိုးရာေစ်းကြက္ ျဖစ္ပါသည္။ မုိးဆန္းပန္းမ်ားကို ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ကားေပၚတင္ၿပီးေနာက္ ကူမင္း-ဘန္ေကာက္ အေဝးေျပးလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ နာရီ ၄၀ ခန႔္ၾကာသည့္ Cold-chain transportation အားျဖင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္၏ အားသာခ်က္မွာ တည္ေနရာ ျဖစ္၍ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေရွ႕႐ႈခ်က္မွာ တံခါးဖြင့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယူနန္မွာ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ ၃ ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္ၿပီး နယ္ျခားမ်ဥ္းေၾကာင္း ကီလိုမီတာ ၄၀၆၀ ရွည္လ်ား၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာပတ္လည္နားမွ စီးပြားေရးဇုန္ကုိ မ်က္ႏွာမူသည့္ အဓိကေနရာတြင္ တည္ရွိေနပါသည္။

ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ယူနန္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ မ်က္ႏွာမူ ျဖာထြက္သည့္ စင္တာကုိ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ျဖစ္လာ၍ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ အေဝးေျပးလမ္း ကြန္ရက္၊ မီးရထားလမ္းကြန္ရက္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းလမ္းကြန္ရက္ စသည့္ လမ္းေၾကာင္းကြန္ရက္မ်ားကုိ အားသြန္ခြန္စိုက္ တည္ေဆာက္ပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ပို၍ မ်ားလာ၍ တံခါးဖြင့္ျခင္း အဆင့္အတန္းလည္း ပုိ၍ ျမင့္မားလာေနပါသည္။ ကေမာၻဒီးယားမွ စံပယ္ဆန္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတုိ႔၏ စားပြဲေပၚသုိ႔ တင္၍ တိန္ခ်ီးေရကန္နားမွ ႏွင္းဆီပန္းမ်ားကို မေန႔ညက ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ပန္းဆိုင္တြင္ ထားႏိုင္ပါသည္။

အေထြေထြ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၏ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ၿပီး ျပည္ပသုိ႔ေပါက္ေရာက္သည့္ အားသာခ်က္မ်ားကို တစ္ဆင့္တုိးၿပီး ထုတ္ေဖာ္ရန္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ယခုႏွစ္တြင္ ထရီလီယံအဆင့္ ေခတ္မီကုန္စည္စီးဆင္းမႈ လုပ္ငန္းကို တည္ေဆာက္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာတင္ျပ၍ ယူနန႔္ ေခတ္မီကုန္စည္စီးဆင္းမႈလုပ္ငန္း လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ပုံစံျပာသစ္ကို ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ အနာဂတ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာပတ္လည္နားမွ စီးပြားေရးဇုန္မ်ားကုိ မ်က္ႏွာမူသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္းႀကီးကုိ တည္ေဆာက္၍ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္” ၏ အေရးပါေသာ မဟာဗ်ဴဟာ လည္ခ်က္ေနရာႏွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္လာေစမည္ စီစဥ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္