ယူနန္ျပည္နယ္၌ ဆင္းရဲမြဲေတေသာခရုိင္ ၈၈ ခုစလံုးသည္ ဆင္ရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့

2020-11-18 16:54 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဇိရႊံဳခရုိင္၊ ေဟြဇီခရုိင္၊ ဖ်င္ပ်န္းခရုိင္၊ ကြန္နန္ခရုိင္၊ လန္ျခာခရုိင္၊ နင္လန္ခရုိင္၊ လူေဆြၿမိဳ႕၊ ဖူကုန႔္ခရုိင္၊ လန္ဖ်င္ခရုိင္ ပါဝင္သည့္ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕ ၉ ခုစလံုးသည္ ဆင္းရဲမြဲေတေသာခရုိင္မွ လြတ္ေျမာက္သည့္ စံခ်ိန္ကုိ မွီၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတေသာခရုိင္မွ လြတ္ေျမာက္သည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတေသာခရုိင္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အခု ခြင့္ျပဳပါသည္ဟု ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔အစုိးရမွာ ေက်ညာ ခဲ့ပါသည္။ အခုအထိ ယူနန္ျပည္နယ္၌ ဆင္းရဲမြဲေတေသာခရုိင္ ၈၈ ခုစလံုးသည္ ဆင္ရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။

673508

ထုိ႔ျပင္၊ ႏုလူမ်ဳိး၊ လီစူလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ယခုရက္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိးတစ္ခုလံုး ဆင္ရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ အခုအထိ ယူနန္ျပည္နယ္၌ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္သည့္ လူမ်ဳိးႏွင့္ လူဦးေရပုိနည္းသည့္ လူမ်ဳိး ၁၁ ခုသည္ အႂကြင္းမဲ့ ဆင္ရဲႏြမ္းပါးမႈကုိ သမုိင္းဝင္ ခြဲခြာသြားေလၿပီး လူမ်ဳိး တစ္ခုလံုးသည္ ဆင္ရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ဟု ယူနန္ျပည္နယ္ ဆင္းရဲသူမ်ားကူညီပံ့ပုိးေရးရံုးမွာ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

673507

673510

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္