ယူနန္ျပည္နယ္ မီးေလ့ၿမိဳ႕တြင္ တင္ႀကီးငွက္မ်ားသည္ ခပ္ေၾကာ့ေၾကာ့ႏွင့္ ကခုန္ေန

2020-11-17 17:39 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

139489488_16044708017281n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ယခုတေလာ ယူနန္ျပည္နယ္ ဟုန္ဟယ္ ဟာနီလူမ်ဳိးႏွင့္ ယီလူမ်ဳိးတုိ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပည္နယ္ခြဲ မီးေလ့ၿမိဳ႕ သိန္ရွီးဟယ္ စိုစြတ္ေျမဥယ်ဥ္ထဲတြင္ တင္ႀကီးငွက္မ်ားသည္ ခပ္ေၾကာ့ေၾကာ့ႏွင့္ ကခုန္ေနပါသည္။ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ မီေလ့ၿမိဳ႕သည္ ေဂဟေဗဒဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈျမႇင့္တင္၍ ေကာင္းကင္ျပာႏွင့္ ၾကည္လင္ေသာေရကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ကာကြယ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ဇီဝပတ္၀န္းက်င္သည္ ငွက္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္လာၿပီး ၿမိဳ႕ကုိ ထူးျခားခ်က္အသစ္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။

139489488_16044708018341n

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္